Neuroinformatics

Vastuullinen tutkija

Tutkimusryhmä tai -verkosto

Neuroinformatiikka tarkoittaa tietojenkäsittelytieteiden ja neurotieteiden yhdistämistä ja niiden välistä rajapintaa. Tutkimme laskennallista neurotiedettä, jossa tavoitteena on rakentaa simulaatiomalleja aivojen toiminnasta, sekä data-analyysimenetelmiä esim. aivokuvantamisdatalle. Teoreettisempi työmme koskee monimuuttujamallien epägaussisia variantteja.