Probabilistic Inference and Computational Biology (PROBIC)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Kehitämme menetelmiä tehokkaaseen tilastolliseen päättelyyn monimutkaisissa mallinnusongelmissa. Ryhmän tärkeimmät sovellusalueet ovat tilastollisten mentelmien kehittäminen molekyylibiologian aikasarjamittausten mallinnukseen käyttäen Gaussin prosesseja sekä menetelmät sekvensointidatan kvantitatiiviseen analyysiin (esim. RNA-sekvensointi ja metagenomisekvensointi). Yksityisyystietoinen todennäköisyysmallinnus on ryhmän nouseva kiinnostuksen kohde. Ryhmä on HIIT:ssä toimivan Statistical Machine Learning and Bioinformatics -ryhmän aliryhmä.