RAGE - Agile Education Research

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

RAGE (Agile Education Research) tuottaa tutkimukseen perustuvia keveitä, olosuhteisiin herkästi reagoivia opetusrakenteita sekä pyrkii lisäämään merkittävästi opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta.