Secure Systems

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Secure Systems -ryhmä tutkii, kuinka voidaan rakentaa järjestelmiä, jotka takaavat paitsi riittävän turvallisuustason, ovat myös helppokäyttöisiä ja kustannuksiltaan edullisia. Ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja analysoi perusrakenteita järjestelmien ja verkkojen turvallisuudelle huomioiden käytettävyys- ja sovellettavuusnäkökulmat. Tämänhetkisiä ryhmän tutkimusaiheita ovat mm. mobiilialustojen tietoturva, kontekstuaalinen tietoturva sekä tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset tietyillä sovellusalueilla kuten sosiaalisissa verkostoissa.