Ubiquitous Sensing

Vastuullinen tutkija

Jokapaikan Aistinnan tutkimusryhmä keskittyy perustutkimukseen anturiteknologioiden hyödyntämiseen ihmisten käyttäytymisen ja erilaisten piirteiden tunnistamiseen. Tutkimusryhmässä myös kehitetään uusia kehitysalustoja aistintateknologioiden hyödyntämiseen ja suorittamiseen mahdollisimman tarkasti ja energiatehokkaasti. Esimerkkejä ilmiöistä ja piirteistä, joita pyritään tunnistamaan, ovat yksilölliset piirteet (esim. persoonallisuus), sosiaalinen käyttäytyminen (esim. muiden ihmisten läheisyys / läsnäolo) ja taidokkuus ja kyvykkyys joka päivän askareissa (esim. polttoaineystävällisyys ajettaessa). Tutkimus keskittyy pääasiallisesti älypuhelimien soveltamiseen tunnistamisessa, mutta myös uusien tunnistustekniikoiden, kuten Kinect ja älykellot, mahdollisuuksia tarkastellaan tutkimusryhmässä.