Unified Database Management Systems (UDBMS)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Koska useammat yritykset ovat ymmärtäneet, että parhaiden mahdollisten päätösten tekeminen edellyttää monenmuotoisten ja -kokoisten data-aineistojen hyödyntämistä, massiivisten ei-relaatiomuotoisten tai strukturoimattomien data-aineistojen käsittelyyn tarkoitetut järjestelmät kasvavat jatkuvasti. UDMBS-tutkimusryhmän tutkimuksen painopisteenä on kehittää uusi yhtenäinen tietokannanhallintajärjestelmä, jolla voidaan hallita sekä hyvin jäsenneltyä dataa että NoSQL-tyyppistä dataa. Ryhmän lähestymistapa vähentää datan integraatioon liittyviä ongelmia, yksinkertaistaa tiedonkäsittelyoperaatioita sekä vähentää relaatiomuotoisen ja NoSQL-tyyppisen datan yhdistämiseen liittyviä ongelmia.