Wireless Internet (WInt)

Vastuullinen tutkija

Tutkimusryhmä tai -verkosto

Ryhmä tutkii mobiiliverkkojen ja langattomien yhteyksien vaikutuksia Internet-protokollien toimintaan ja suorituskykyyn sekä kehittää saumattoman kommunikoinnin edellyttämiä uusia protokollia ja protokollaparannuksia tulevaisuuden langattoman ja mobiilin Internetin tarpeisiin.