Algoritmikerho

Algoritmikerho on tarkoitettu peruskoulun ja lukion oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja algoritmien suunnittelusta. Kerho kokoontuu Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kumpulan kampuksella. Kerho on osa Helsingin yliopiston LUMA-toimintaa.

Miten pääsen mukaan?

Jos olet tulossa algoritmikerhoon, lähetä sähköpostia kerhon vetäjälle (Antti Laaksonen).