1. Aloittaminen

Ensimmäinen ohjelma

Ohjelman koodi on tietokoneelle annettava tekstimuotoinen kuvaus ohjelman toiminnasta. Tietokone suorittaa ohjelman toteuttamalla koodissa olevat komennot.

Seuraavassa on ensimmäisen Java-ohjelmamme koodi:

import java.util.*;

public class EkaOhjelma {
    private static Scanner input = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ohjelmointi alkaa...");
	System.out.print("Mikä on nimesi? ");
	String nimi = input.nextLine();
	System.out.println("Hei vain, " + nimi + "!");
    }
}

Ohjelman tarkoituksena on toimia seuraavasti:

  1. Ohjelma näyttää tekstin "Ohjelmointi alkaa..."
  2. Ohjelma näyttää tekstin "Mikä on nimesi?"
  3. Ohjelma kysyy käyttäjältä nimen.
  4. Ohjelma näyttää tekstin "Hei vain, X!", jossa X on käyttäjän nimi.

Tässä vaiheessa ei ole tärkeää ymmärtää kaikkea ohjelman koodissa, vaan siinä esiintyvät asiat tulevat tutuksi kurssin aikana.

Ohjelman suoritus

Kurssilla käytetään NetBeans-ohjelmointiympäristöä, jonka saat käynnistettyä tietojenkäsittelytieteen laitoksen Linux-ympäristössä valitsemalla ylävalikosta Applications kohta Programming ja edelleen kohta NetBeans IDE.

Valitse File -> New Project uuden ohjelman aloittamiseksi. Esiin tulee seuraava ikkuna, josta riittää painaa Next:

Kirjoita sitten kohtiin Project Name ja Create Main Class ohjelman nimi (tässä tapauksessa EkaOhjelma) ja paina Finish.

Nyt avautuu tekstieditori, johon voit kirjoittaa ohjelman koodin. Editorissa on valmiina ohjelman pohja, jonka voit korvata tämän sivun alussa olevalla koodilla. Ohjelman pitäisi näyttää nyt tältä:

Kun painat Shift + F6, ohjelman suoritus alkaa. Ohjelmaan liittyvät tekstit ilmestyvät ikkunan alalaitaan. Tänne voit myös kirjoittaa nimesi, jota ohjelma kysyy. Suorituksen pitäisi näyttää tältä:

NetBeans on monipuolinen ohjelmointiympäristö, mutta tällä hetkellä riittää tietää, kuinka ohjelmia luodaan ja suoritetaan.

Jos sait yllä olevan ohjelman toimimaan, ohjelmointiympäristösi on kunnossa ja voit jatkaa seuraavaan lukuun.