Tietokantojen perusteet (kesä 2020), loppuraportti

Tietokantojen perusteet (kesä 2020), loppuraportti

Kesällä 2020 kurssi järjestettiin Avoimessa yliopistossa. Kurssin arvostelu perustui tehtäviin ja harjoitustyöhön. Kurssi järjestettiin etäkurssina: aloitusluento Zoomissa ja ohjaus Telegramissa.

Tulokset

Osallistujia*350
Hyväksyttyjä241 (69 %)
Hylättyjä109 (31 %)
Arvosana 11 (0 %)
Arvosana 213 (5 %)
Arvosana 349 (20 %)
Arvosana 496 (40 %)
Arvosana 582 (34 %)

* = ilmoittautuneiden määrä WebOodissa

Kurssipalaute

Kurssin osallistujilta kerättiin palautetta nettilomakkeen kautta kurssin lopussa. Asteikkona on 1..5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Numeerinen palaute:

Kurssin tavoitteet olivat minulle alusta saakka selvät ("tiesin, mitä minun tulisi oppia") 4.30
Kurssilla käytetty materiaali (esim. tehtävät, luentomateriaali, muu kirjallisuus) tuki oppimistavoitteiden saavuttamista 4.37
Toiminta kurssilla (esim. aikataulutus, ohjaus, muu opetus) tuki oppimistavoitteiden saavuttamista 4.34
Kurssin arviointi (esim. harjoitukset, työt, kokeet, niiden keskinäinen suhde) mittasi keskeisten oppimistavoitteiden saavuttamista 4.39
Kurssi oli työläs 3.77
Annan kurssille kokonaisuutena arvosanan 4.39
Vastausten määrä74

Tekstimuotoinen palaute: näytä

Kommentteja

Kurssin luennoijan (Antti Laaksonen) kommentteja kurssin tuloksista ja palautteesta:

Yleistä

Palautteen perusteella on kurssi on nykyisellään melko toimiva, mutta myös kehitettävää on selkeästi. Kiitos palautteesta!

Materiaali

Kurssin materiaali sai kaksijakoista palautetta: joidenkin mielestä se on nykyisellään hyvä, toisten mielestä tietoa joutui etsimään liikaa muualta.

Materiaalin kehitys jatkuu seuraavilla kursseilla ja se tulee laajenemaan pikkuhiljaa kursseilla saatujen kokemusten perusteella.

Tehtävät

Kurssilla oli käytössä SQL Trainer -järjestelmä, jossa oli ratkottavana sata SQL-tehtävää. Tehtävät saivat enimmäkseen kiitosta palautteessa, ja SQL Trainer tuntuu hyvältä tavalta oppia SQL-kieltä.

Tällä hetkellä SQL Trainerista on tekeillä uusi versio, joka tulee käyttöön ensi lukuvuoden aikana. Tehtävät tulevat uudistumaan tämän ja aiemman kurssin kokemusten perusteella, ja erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että vaikeus kasvaisi tasaisemmin.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyössä oli neljä tehtävää liittyen tietokannan käyttämiseen ohjelmoimalla, tietokannan suunnitteluun, indeksin tehokkuuteen sekä normaalimuotoihin.

Harjoitustyön aiheet vaikuttavat mielekkäiltä, ja samantapaisia aiheita on tulossa tulevien kurssien harjoitustöissä. Ensi lukuvuodesta lähtien käytössä tulee olemaan uusi palautusjärjestelmä nykyisen Moodlen sijasta.

Tukikanavat

Yliopiston poikkeustilanteen vuoksi ohjausta järjestettiin vain etänä Telegramissa. Tämä oli monien mielestä hyvä ratkaisu, mutta kuitenkin jotkut opiskelijat kokivat Telegramin ongelmalliseksi alustaksi eivätkä halunneet liittyä sinne.

Telegram on siinä mielessä luonteva valinta, että monet opiskelijat käyttävät sitä muutenkin, mutta myös kriittiset näkemykset ovat perusteltuja. Tämä koskee muitakin kursseja, ja asiasta keskustellaan yliopistolla opettajien kesken.