Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2019), loppuraportti

Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2019), loppuraportti

Syksyllä 2019 kurssi järjestettiin yhteisesti HY:n ja Avoimen yliopiston opiskelijoille. Kurssin arvostelu perustui viikoittaisiin tehtäviin, eikä kurssilla ollut tenttejä. Kurssiin kuului luentoja ja pajaohjausta, mutta kurssin saattoi suorittaa myös täysin etäopiskeluna.

Tulokset

HYAvoinkaikki
Osallistujia*276307583
Hyväksyttyjä188 (68 %)115 (37 %)303 (52 %)
Hylättyjä88 (32 %)192 (63 %)280 (48 %)
Arvosana 135 (19 %)15 (13 %)50 (17 %)
Arvosana 237 (20 %)14 (12 %)51 (17 %)
Arvosana 342 (22 %)21 (18 %)63 (21 %)
Arvosana 431 (16 %)30 (26 %)61 (20 %)
Arvosana 543 (23 %)35 (30 %)78 (26 %)

* = ilmoittautuneiden määrä WebOodissa

Kurssipalaute

Kurssin osallistujilta kerättiin palautetta nettilomakkeen kautta kurssin lopussa. Asteikkona on 1..5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Numeerinen palaute:

kysymysHYAvoinkaikki
Kurssin tavoitteet olivat minulle alusta saakka selvät ("tiesin, mitä minun tulisi oppia") 4.254.224.24
Kurssilla käytetty materiaali (esim. tehtävät, luentomateriaali, muu kirjallisuus) tuki oppimistavoitteiden saavuttamista 4.424.244.35
Toiminta kurssilla (esim. aikataulutus, ohjaus, muu opetus) tuki oppimistavoitteiden saavuttamista 4.354.274.32
Kurssin arviointi (esim. harjoitukset, työt, kokeet, niiden keskinäinen suhde) mittasi keskeisten oppimistavoitteiden saavuttamista 4.384.354.37
Kurssi oli työläs 4.524.434.48
Annan kurssille kokonaisuutena arvosanan 4.384.454.41
Vastausten määrä194124318

Tekstimuotoinen palaute: HY, Avoin

Kommentteja

Kurssin luennoijan (Antti Laaksonen) kommentteja kurssin tuloksista ja palautteesta:

Yleistä

Kurssia pidettiin yleisesti kiinnostavana, hyödyllisenä ja vaikeana. Tämän syksyn kokeilu, jossa arvostelu perustuu vain tehtäviin, vaikuttaa onnistuneelta.

Yleinen toive palautteessa oli jakaa kurssi kahteen osaan (yhden 10 op kurssin sijasta kaksi 5 op kurssia). Tämä toive toteutuu syksystä 2020 alkaen, mikä toivottavasti helpottaa kurssin suorittamista tulevaisuudessa.

Tehtävät

Tehtäviin perustuvaa suoritustapaa pidettiin yleisesti mielekkäänä, joskin vaatimus suorittaa joka viikko vähintään puolet tehtävistä aiheutti myös stressiä.

Automaattisessa arvostelussa on monia etuja, etenkin näin suurella kurssilla, mutta toisaalta tämä rajoittaa tehtävätyyppejä. Nyt kurssi oli hyvin ohjelmointipainotteinen.

Kurssin alussa olisi ollut hyvä ilmaista selkeämmin, missä määrin netissä olevia esimerkkejä saa hyödyntää omissa ratkaisuissa. Tämä on yllättävän hankala asia määritellä, ja aiheesta on tarkoitus keskustella muiden kurssien opettajien kanssa.

Selkeä kehityskohde ovat ohjelmointitehtävien malliratkaisut. Monen tehtävän ratkaisua oli kohtuuttoman vaikea ymmärtää.

Luennot

Kurssin luennoilla oli melko vähän osallistujia luentosalissa, mutta moni katsoi luentoja jälkeenpäin UniTubessa ja luentoja pidettiin hyödyllisinä.

Teknisten ongelmien vuoksi osan luennoista videointi ei onnistunut, mikä tuotti harmia monille kurssin osallistujille. Yliopiston videointipalvelun ylläpitoa on tiedotettu asiasta.

Koska luentovideot ovat suosittuja, yksi harkinnan arvoinen idea olisi luentojen pitämisen sijasta tuottaa erillisiä opetusvideoita kurssin aiheista. Tällöin myös joka viikon video tulisi varmasti saataville eikä teknisistä ongelmista olisi huolta.

Materiaali

Kurssikirja vaikuttaa olevan melko toimiva materiaali, mutta kirjan kehitys jatkuu edelleen. Tämän syksyn perusteella kirjan viimeiset luvut (erityisesti luku 14) olivat monille vaikeasti ymmärrettäviä ja niihin kaivattiin lisää pseudokoodia.

Tukikanavat

Kurssiin kuului melko suuri määrä pajaohjausta, mutta vain harva opiskelija osallistui siihen, eli opetusmuoto ei tunnu toimivan nykyisellään. Pajaohjauksen tulevaisuutta pohditaan muiden kurssien opettajien ja opetushallinnon kanssa.

Kurssin Telegram-ryhmässä oli vilkas keskustelu, ja ryhmä oli arvokas apu monelle kurssilaiselle. Mahdollinen kehitysidea olisi perustaa kaksi ryhmää: yksi ryhmä keskittyen vain kurssin sisältöön ja toinen ryhmä muulle keskustelulle (off-topic).