Yliopiston etusivulle Suomeksi Inte på svenska No english version available
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Neuroinformatiikan opetusta Helsingissä (Vanhentunut sivu vuodelta 2008)

Tämän sivun tarkoituksena on koota yhteen luettelo kursseista, joita neuroinformatiikasta kiinnostuneen opiskelijan kannattaa opiskella. Varsinaisia neuroinformatiikkakursseja ennen on olennaista hankkia hyvät pohjatiedot relevanteista matematiikan ja tilastotieteen teorioista sekä neuro- ja kognitiotieteestä (näistä enemmän sivun loppupäässä).

Neuroinformatiikan kursseja:

Läheisesti asiaan liittyviä laskennallisen älykkyyden ja data-analyysin kursseja

Läheisesti asiaan liittyviä kuvankäsittelyn ja tietokonenäön kursseja

Suositeltavia matematiikan ja tilastotieteen kursseja perusopintojen ja johdatuskurssien lisäksi:

(Kurssien nimet ovat HY:n opinto-oppaasta, mutta lähes samannimisiä kursseja on TKK:lla)
  • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
  • Vektorianalyysi
  • Differentiaaliyhtälöt I (ja ehkä II)
  • Todennäköisyyslaskennan kurssi
  • Tilastollisen päättelyn kurssi
  • Lineaariset mallit (tilastotiede)
  • Stationaariset aikasarjat (tai "Aikasarja-analyysi ja ekonometria")
  • TKK:n kurssi "Signaalien tilastollinen mallintaminen" pitää sisällään osia em. tilastotieteen kursseista

Suositeltavia neurotieteen, psykologian ja kognitiotieteen kursseja:

  • Näitä on liikaa tässä lueteltavaksi. Lähes mitkä tahansa neurotieteen ja havaintopsykologian kurssit ovat hyvin relevantteja. Myös kognitiivisen psykologian peruskurssit, ja lääketieteellisen kuvantamisen kurssit.

Elokuussa 2006 luonut ja ehkä joskus päivittänytkin Aapo Hyvärinen