University of Helsinki Department of Computer Science
 

Department of Computer Science

Department information

 
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto - Tietojenkäsittelytieteen laitos


SEMANTIC WEB IN FINLAND
- ÄLYKÄS WWW SUOMESSA

Suomen Tekoälyseura

This page collects information concerning Finnish activities related to the Semantic Web endeavour of W3C and others. Hints for new information and comments concerning the pages can be sent to Eero Hyvonen.

What's new?

Tälle sivulle kerätään tietoja suomalaisista ja kansainvälisistä aktiviteeteista Semantic Web -alueen tutkimukseen ja sovelluksiin liittyen.


SISÄLTÖ

SEMANTIC WEB -VISIO
TEKNOLOGIAT
SOVELLUTUKSIA
KICK-OFF IN FINLAND
HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
AIHEPIIRIIN LIITTYVIÄ JÄRJESTÖJÄ
KANSAINVÄLISIÄ TUTKIMUSPROJEKTEJA
SUOMALAISTA TUTKIMUSTA AIHEPIIRISTÄ
KURSSEJA JA OPETUSTA
OPPIMATERIAALIA

SEMANTIC WEB -VISIO

WWW on merkinnyt vallankumousta informaation ja sähköisten palveluiden julkaisemiselle ja saatavuudelle. Lähes kaikki WWW:n sisältö on kuitenkin esitetty lähinnä tiedon ulkoasua, syntaksia, kuvailevassa muodossa, kuten HTML-sivuina. Kone ei voi sen perusteella "ymmärtää" sivujen merkityssisältöä, semantiikkaa. Tämä on kuitenkin välttämätöntä tulevaisuuden verkon älykkäille palveluille ja tehokkaalle hajautetulle käytölle.

XML tarjoaa välineet merkkauskielten luomiseksi WWW-sisällöille. XML-merkkaukset eivät kuitenkaan kerro koneelle omasta merkityksestään sen enempää kuin HTML-merkkauksetkaan. Päinvastoin kuin ihminen, kone ei esimerkiksi osaa ohjata "kodinkoneista" kiinnostunutta asiakasta automaattisesti sivulle, jossa on merkkaus <pesukone>, sillä kone ei ymmärrä käsitteiden merkitystä.

Semantic Web -alan visiona on luoda seuraavan polven älykäs web, jonka sisällöt ovat (myös) koneellisesti tulkittavissa ja tarjoavat näin alustan aiempaa olennaisesti älykkäämpien ja käyttäjäystävällisempien WWW-sovellusten toteuttamiseksi.


TEKNOLOGIAT

Semantic Web -alueella kehitetään XML-perustaisia meta-kieliä ja -standardeja sekä ontologiatekniikoita, joiden avulla verkon resurssien sisällöllinen kuvaaminen ja hyödyntäminen käyvät mahdolliseksi. Tunnetuimpiin teknologioihin ja standardeihin kuuluvat W3C:n RDF(S) ja OWL sekä ISO:n Topic Maps. Tärkeitä sovellusaluita ovat mm. tiedonhaku, tuotteiden ja palveluiden etsintä, tietämyksen hallinta ja sähköisen kaupankäynnin sovellukset.


SOVELLUTUKSIA

Suomessa

Ulkomailla


KICK-OFF IN FINLAND

Semantic Web Kick-Off in Finland -tilaisuuden sivut ja materiaalit ovat webissä.


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ


AIHEPIIRIIN LIITTYVIÄ JÄRJESTÖJÄ


TUTKIMUSPROJEKTEJA EU:SSA


SUOMALAISTA TUTKIMUSTA AIHEPIIRISTÄ

Tutkimusryhmiä

Tesaurukset

Kotimaisten konferenssien materiaaleja


KURSSEJA JA OPETUSTA AIHEPIIRISTÄ


OPPIMATERIAALIA WEBISSÄPäivitetty viimeksi 8.12.2004, kello 14:56
Eero.Hyvonen@cs.Helsinki.FI