Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

581257 Tiedonhakumenetelmät (3 ov)

581257 Information retrieval methods (3 cu)


Erilliskoe 8.6.2004

Lopputulokset

Tarkistuslista (mm. harjoitustyöpisteet niiden osalta, jotka eivät olleet kokeessa)

Arvostelusta voi kysyä ja koepapereihin tutustua to 10.6. klo 11-12 ja 16-16.30 Juha Makkosen huoneessa D313.Lectures/luennot: Prof. Helena Ahonen-Myka

Tutoring/harjoitukset: Tuntiop. Juha Makkonen

Lectures/luennot: 16.3.- 29.4., Tue/ti 12-14, A217, Thu/to 10-12, A414. (paitsi 25.3. B450),
No lectures / ei luentoja: 8.4., 13.4., 15.4.

Exercise sessions/harjoitukset: 25.3.- 7.5.,

No exercises: 8.4., 9.4., 22.4., 23.4. (mahdollisesti myös 30.4.)


Luennot ja harjoitukset ovat suomeksi, samoin suuri osa materiaalista. Luennot ja harjoitukset ovat vapaaehtoisia.

Kurssiin kuuluu pakollisena osana ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Tehtävänä on rakentaa pieni tekstikokoelma, tallettaa ja indeksoida kokoelma mg-hakukoneen avulla, sekä tehdä kokeita kokoelman avulla. Ryhmät voinevat toimia myös sähköpostin yms. avustuksella.

Koe ma 10.5. klo 16-20, Päärakennus, sali 1.

Osakomponenttien pisteytys: koe max 40p, harjoitustyö max 15p, harjoitusaktiivisuus max 5p. Harjoitusaktiivisuus lasketaan tehdyiksi ilmoitettujen tehtävien kokonaismääristä. Maksimipisteet saa, kun on tehnyt n. 5/6 tehtävistä. Harjoitustyö- ja harjoitusaktiivisuuspisteet otetaan huomioon myös erilliskokeissa vuoden ajan kurssin jälkeen.

Contents/Sisältö

Tiedonhaun peruskäsitteet. Tiedon tallennus- ja hakuprosessi. Tiedonhakumallit. Täsmäytysmenetelmät. Luonnollisen kielen käsittely hakua varten. Kyselystrategiat ja käyttöliittymät.

Basic concepts of information retrieval. Storing and retrieval processes. Retrieval models. Matching methods. Processing of natural language text for retrieval. Query strategies and user interfaces.

Prerequisites/Esitiedot

This is a laudatur course, but no special prerequisites are necessary.

Course material/Kurssimateriaali

Kurssilla ei ole käytössä yhtenäistä oppikirjaa. Luennot perustuvat mm. seuraaviin lähteisiin:Helena.Ahonen-Myka