Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

582633 Diskreetin optimoinnin harjoitustyö, 2 op (kevät 2010)

Ajankohtaista

Palautetut työt on nyt arvosteltu. Työn palauttaneille on lähetetty lyhyt palaute sähköpostitse. Lisää asiasta voi tiedustella sähköpostitse.

Tulokset

Aikataulu

Tapaamiset ti 12–14 C220

Materiaali


5. maaliskuuta 2009 Jyrki Kivinen