Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58305302 Koneoppiminen (3 op, 2 ov)

Seminaari syksyllä 2005
Vastuuhenkilö Jyrki Kivinen

Tulokset

Aihepiiri

Seminaarissa tutustutaan viimeaikaisiin koneoppimisen tutkimustuloksiin konferenssiartikkelien pohjalta. Tarkemmat aiheet valitaan osallistujien kiinnostuksen ja pohjatietojen mukaan.

Seminaarin ohjelma

8.9.Jyrki Kivinenjärjestyminen
15.9.-ei kokoontumista
22.9.-ei kokoontumista
29.9.PERUUTETTU ei esitelmää
6.10.Marko Lähde Hierarkkinen luokittelu
13.10.Otso Mäkinen Käytännön virherajat
Juan Carlos Borrás Recent results on spectral learning
20.10.-ei kokoontumista
27.10.-ei kokoontumista
3.11.PERUUTETTU ei esitelmää
10.11.Jarmo Ahosola Puoliohjattu oppiminen
17.11.Niko Mikkilä Hierarkkinen ryvästäminen
24.11.Tommi Rantala Ydinfunktioiden oppiminen
1.12.PERUUTETTU ei esitelmää
8.12.Jukka Suomela Asiantuntijapohjainen ennustaminen
Juan Carlos Borrás Boosting Based on a Smooth Margin

Artikkeliviitteitä yms.

Esitiedot

Seminaarilla ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta käytännössä oletetaan, että osallistujat ovat aiemmin tutustuneet koneoppimisen perusajatuksiin jossain muodossa (esim. jollain kursseista Koneoppiminen, Tiedonlouhinnan menetelmät, Kolme käsitettä, ...). Aiheiden matemaattinen vaativuus vaihtelee, mutta kaikilla osallistujilla tulisi olla perustiedot todennäköisyyslaskennasta ja lineaarialgebrasta.

Työmuodot

Kukin osallistuja pitää yhden esitelmän, laatii noin 10-15 sivua pitkän kirjoitelman sekä osallistuu keskusteluun muiden esitelmien pohjalta. Suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 3/4:ssa seminaarin kokoontumiskerroista.

Laitoksen seminaariohje


Jyrki Kivinen