Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58131 Tietorakenteet (8 op)

Yleistä

Kurssilla luodaan yleiskatsaus keskeisimpiin tietorakenteisiin ja niiden toteutukseen ja sovelluksiin. Laajimmin käsitellään suurten tietomäärien organisoimiseen soveltuvia hakemistoja (tasapainotetut puut, hajautustaulukot) ja monimutkaisempien suhteiden mallintamiseen soveltuvia verkkoja (eli graafeja) ja niiden käsittelyssä tarvittavia perusalgoritmeja (polunetsintä, virittävä puu). Tarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten varmistetaan ratkaisujen toimiminen oikein ja tehokkaasti.

Oppimistavoitteet

Oheinen oppimistavoitetaulukko on käytössä, mutta siihen tullee vielä tarkennuksia.

Asema opetuksessa

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoille pakollinen aineopintokurssi. Vanhoissa tutkintovaatimuksissa (ennen 2005) se on pakollinen tietojenkäsittelytieteen cum laude -oppimäärässä myös sivuaineopiskelijoille.

Pakollisina esitietovaatimuksena on kurssit Java-ohjelmointi ja Johdatus diskreettiin matematiikkaan. Tietorakenteiden toteuttaminen ja soveltaminen edellyttävät kohtuullista ohjelmointitaitoa, ja kurssilla analysoidaan erityisesti tietorakenteisiin liittyviä tehokkuuskysymyksiä myös matemaattisesti, joten näiden esitietojen kohtuullinen hallinta on oleellista.

Kurssilla esiteltäviä perustietorakenteita ja niiden algoritmeja sovelletaan lähes kaikilla tietojenkäsittelyn osa-alueilla (algoritmit, tietoliikenne, tietokantajärjestelmät, tekoäly jne.). Puhtaammin juuri tietorakenteisiin liittyväksi valinnaiseksi jatkokurssiksi sopii Algoritmien suunnittelu. Kurssilla Tietorakenteet opittua matemaattista lähestymistapaa tietojenkäsittelyyn syvennetään (pääaineopiskelijoille pakollisella) kurssilla Laskennan mallit.

Suoritusmuodot

Kurssi suoritetaan luentokurssina tai vaihtoehtoisesti erilliskokeella.

Luentokurssi koostuu luennoista, laskuharjoituksista ja kahdesta kurssikokeesta. Kurssi luennoidaan joka kevät koko lukukauden mittaisena (periodit III ja IV; 4 tuntia luentoja ja 2 tuntia harjoituksia viikossa).

Laskuharjoitukset ovat pakollisia suoritettaessa kurssi kurssikokeilla. Laskuharjoituksista voi tällöin saada myös lisäpisteitä. Kurssikokeissa edellytetään osattavaksi luennoilla ja laskuharjoituksissa käsitellyt asiat. Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan luentokurssin yhteydessä.

Erilliskokeet perustuvat viimeksi pidetyn luentokurssin materiaaliin.


17. syyskuuta 2007 Jyrki Kivinen