Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58131 Tietorakenteet (8 op), kevät 2007

Yleisiä tietoja kurssista löytyy kurssikuvauksesta.

Ajankohtaista

Annettava opetus

Kurssi kestää koko kevätlukukauden (periodit III ja IV).

Luennot 16.1.-22.2. ja 13.3.-26.4. Jyrki Kivinen ti, to 10-12 A111

Harjoitukset

  1. Janne Korhonen ti 16-18 B222
  2. Janne Korhonen ke 14-16 C222
  3. Jyrki Kivinen to 8-10 C222
  4. Janne Korhonen pe 12-14 B119
  5. Ari Meriläinen ke 16-18 B119
  6. Ari Meriläinen to 16-18 CK111

Harjoitukset ovat enimmäkseen (tavallisia) yksilöharjoituksia, jotka kukin opiskelija ratkaisee itsenäisesti.

Osa harjoitustehtävistä on tarkoitus tehdä pienryhmissä. Ryhmätyötehtäviä käsiteltäessä ei sallita vierailuja (opiskelijan pitää osallistua siihen ryhmään, johon on ilmoittautunut).

Harjoituksia tehdään myös TRAKLA2-ohjelmistolla.

Kurssikokeet

  1. ma 26.2. klo 9-12
  2. ma 7.5. klo 9-12
(Varmista ajat ja salit vähän ennen koetta!)

Oppimateriaali

Kevään 2007 kurssi noudattaa pääosin aiemminkin käytettyjä luentokalvoja

Matti Luukkainen ja Matti Nykänen: 58131: Tietorakenteet.
Kalvoja ei pitäisi tulostaa laitoksen kirjoittimilla (niitä on yli 700 sivua). Valmiiksi pienennetty paperiversio on kopioimista varten huoneessa C127. Lisäksi alla on lisämateriaalia joistakin aiheita.

B-puista käsitellään hieman eri versio kuin Luukkaisen ja Nykäsen monisteessa ja Cormenin ym. oppikirjassa. Tämä osa kurssia noudattaa esitystä

Kerttu Pollari-Malmi: B-puut (in English B-trees). Helsinki 2006.

Luennolla käsiteltiin Luukkaisen ja Nykäsen monisteen ulkopuolelta reikäkorttijäjestäminen: luentokalvojen sivut 375-378 PS (pienennetty) / PDF.

Kokeissa edellytetään osattavaksi luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat. Periaatteessa kaikki luentojen asiat löytyvät Luukkaisen ja Nykäsen kalvoista ja ylläolevasta lisämateriaalista. Kalvoja ei kuitenkaan ole laadittu itseopiskelukäyttöön, joten niiden tueksi saattaa tarvita luentojen seuraamista tai kirjan lukemista.

Kurssin asiasisältö ja esitystapa (mutta ei aina esitysjärjestys) perustuvat pitkälti kirjaan

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein: Introduction to Algorithms (Second Edition). MIT Press 2001.
Kirja sisää huomattavasti enemmän materiaalia, kuin kurssilla käsitellään. Se on varsin hyvä hakuteos sellaisillekin tietorakenneasioille, jotka jäävät kurssin ulkopuolelle.

Kurssin eteneminen

Tänne ilmestyy viikoittain luennoilla ja laskuharjoituksissa käsitelty materiaali.

Merkintä "[LN xxx-yyy]" viittaa monisteen Luukkainen-Nykänen vastaaviin sivuihin, "[CLRS xxx-yyy]" Cormenin et al. kirjaan.

Merkintä "kalvot" viittaa oheisiin luennoilla esitettyihin kalvoihin: saatavana sivut 1-552.


10. lokakuuta 2007 Jyrki Kivinen