Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

TRAKLA2-ohje kurssille Tietorakenteet

Yleistä

TRAKLA2 on Teknillisessä korkeakoulussa kehitetty tietokonepohjainen tietorakenne- ja algoritmitehtävien harjoittelujärjestelmä. Järjestelmä generoi automaattisesti tietorakenteisiin liittyviä tehtäviä, ja opiskelija simuloi algoritmia (esim. avaimen poistaminen binäärihakupuusta) muokkaamalla graafisesti esitettyä tietorakennetta hiiren avulla (siirtää avaimia solmusta toiseen, kääntää linkkejä jne.).

TRAKLA2-käytön aloittaminen

  1. Luo itsellesi TRAKLA2-käyttäjätunnus rekisteröitymissivulla. Tarkista, että ilmoittautumisesi tosiaan menee kurssille 58131-8 Tietorakenteet (K2007). Varmista, että annat opiskelijanumerosi oikein; sen perusteella TRAKLA2-suoritukset yhdistetään kurssin opiskelijoihin.
  2. Nyt voit kirjautua sisään ja alkaa tehdä tehtäviä.

TRAKLA2 kurssilla Tietorakenteet

TRAKLA2 on kätevä ympäristö testata, onko ymmärtänyt asiat oikein. Järjestelmä osaa tuottaa mielivaltaisen määrän testitehtäviä, antaa välittömästi palautteen eikä rankaise epäonnistuneista yrityksistä. (Tällä kurssilla emme käytä järjestelmään sisältyvää mahdollisuutta rajata yrityskertojen lukumäärää.) Käyttöliittymä on selkeä.

Tehtävät on jaettu aihepiirin mukaan kierroksiin. Tehtäviin vastaamiselle ei kuitenkaan ole asetettu mitään määräaikoja (paitsi kurssin loppu). Järkevintä lienee yrittää ratkaista TRAKLA2-tehtävät heti, kun uskoo ymmärtäneensä kyseisen asian. TRAKLA2:n antamat ohjeet on kuitenkin syytä lukea, sillä niissä on täsmennyksiä asioihin, jotka luennoilla on voitu sivuuttaa.

Kurssin pisteytyksen kannalta kukin TRAKLA2-tehtävä vastaa yhtä tavallista laskuharjoitustehtävää. Tarkoitus on jättää tavallisista laskuharjoituksista pois ne asiat, joista on TRAKLA2-tehtäviä. Koska TRAKLA2:ta ei saatu käyttöön heti kurssin alussa, alkupään asioissa on tässä suhteessa päällekkäisyyttä.

Huomautuksia tehtävistä

Tehtävät on valittu TKK:lla sikäläisiin tarpeisiin laaditusta kokoelmasta, joten ne eivät kata tasaisesti meidän kurssimme koko aluetta. Joissain tapauksissa järjestelmän käyttämä algoritmi ("mallivastaus") poikkeaa hieman kurssilla esitetystä.


7. helmikuuta 2007 Jyrki Kivinen