Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58131 Tietorakenteet (8 op), kevät 2008

Ajankohtaista

Yleisiä tietoja kurssista löytyy kurssikuvauksesta.

Annettava opetus

Kurssi kestää koko kevätlukukauden (periodit III ja IV).

Luentoja pidettiin 15.1.-21.2. ja 11.3.-24.4. Jyrki Kivinen ti, to 10-12 A111

Harjoitusajat löytyvät opetusohjelmasta.

Kurssin suorittaminen

Kurssin suoritukseen kuuluu kaksi kurssikoetta ja harjoitustehtäviä. Koko kurssin maksimipistemäärä on 60: kumpikin kurssikoe 24 pistettä ja harjoitustehtävät 12 pistettä.

Kurssikokeet perustuvat luennoilla ja harjoituksissa käsiteltyyn materiaaliin.

 1. kurssikoe ma 25.2. klo 9-12
  • koealue luentoviikkojen 1-5 asiat (kalvot 1-242) ja harjoitusten 1-6 asiat
  • tehtävät PDF / PS,
  • ratkaisuja ja arvosteluperusteita PDF / PS,
  • tulokset tehtävittäin ja tilastoja
  • midterm problems in English PDF / PS
 2. kurssikoe ma 5.5. klo 9-12
  • koealue luentoviikkojen 6-12 asiat (kalvot 243-536) ja harjoitusten 7-12 asiat
  • tehtävät PDF / PS,
  • ratkaisuja ja arvosteluperusteita PDF / PS,
  • tulokset tehtävittäin
  • problems in English PDF / PS

Harjoitustehtävistä on mahdollista saada kaikkiaan 93 suoritusta, jotka jakautuvat seuraavasti:

Harjoitustehtäväsuoritukset muunnetaan kurssipisteiksi siten, että täydet 12 pistettä saa 78 suorituksella (n. 85% suurimmasta mahdollisesta suoritusmäärästä). Pienin hyväksyttävä määrä laskuharjoitussuorituksia on 24 (n. 25%), joka antaa nolla pistettä. Näiden rajojen välillä interpoloidaan lineaarisesti. Toisin sanoen jos harjoitustehtäväsuoritusten lukumäärä on s, pisteiden lukumäärä saadaan lausekkeesta min ( 12, 12*(s-24)/(78-24) ) (pyöristys alaspäin). (Kolmannella tavalla sanoen yksi kurssipiste vastaa 4,5 harjoitustehtäväsuoritusta.)

Hyväksytyn suorituksen raja on n. 30 pistettä ja arvosanan 5/5 raja n. 50 pistettä. Kurssikokeista ei erikseen edellytetä mitään minimipistemääriä. Laskuharjoitussuorituksia pitää olla ainakin 24; pienempi määrä johtaa suorituksen hylkäämiseen. (Käytännössä kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää yleensä huomattavasti minimin ylittävää harjoitussuoritusmäärä.)

Luentomateriaali

Luentokalvot ilmestyvät tänne viimeistään kunkin luentoviikon alussa.
Saatavilla luentoviikkojen 1-11 kalvot (sivut 1-530): PDF / PS (4 kalvoa per sivu)

Korjauksia luentomateriaaliin:

Luennolla ti 22.1. esitettiin ylimääräisiä esimerkkejä algoritmien aikavaativuuksista. Nämä eivä kuulu koealueeseen tms., mutta voivat olla muuten kiinnostavia.

Harjoitustehtävät

Kurssilla pidetään normaaleja viikoittaisia laskuharjoituksia, tehdään muutama tehtävä ryhmätyönä sekä käytetään TRAKLA2:ta.

 1. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 2. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 3. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; ratkaisu ryhmätehtävään 1 PDF, PS; problems in English PDF, PS
 4. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 5. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 6. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; ratkaisu ryhmätehtävään 2 PDF, PS; problems in English PDF, PS
 7. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 8. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; ryhmäharjoitus 3 ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 9. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 10. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 11. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS
 12. harjoitus: PDF, PS; ratkaisut PDF, PS; ryhmäharjoitus 4 tehtävät PDF, PS, ratkaisut PDF, PS; problems in English PDF, PS

Kurssin eteneminen

Aikataulu on suuntaa-antava. Pidettyjen luentojen viikkoaikataulu ei täysin täsmää allaolevaan materiaalin jakoon viikoille 1-12.

Harjoitukset on merkitty sille viikolle, jolla ne on pidettykin, joten ne liittyvät aina edellisen viikon luentomateriaaliin.


28. huhtikuuta 2008 Jyrki Kivinen