Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 
Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos / Copyright © 2000 Jan Lindström. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

58127-1 C-ohjelmointi - Syksy 2001


Sisällys:

1 Johdanto

C on yleiskäyttöinen ohjemointikieli, jota käytetään erilaisissa ympäristöissä pienistä tietokoneista suuriin järjestelmiin. C on matalan tason kieli, johon ei kuulu esim. I/O ja merkkijonojen käsittely. ANSI-standardin mukaisen C-kääntäjän mukana tulee standardikirjastot, joista saadaan funktiot mm. merkkijonoille. C-ohjelma rakentuu kahdesta osasta: joukosta lähdekooditiedostoja (päättenä .c) ja joukosta alustustiedostoja (päätteenä .h). C: tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu:

C-kielen huonoja puolia on mahdollisuus kirjoittaa täysin törkeän epäselvää koodia, esimerkiksi:
#define	DIT	(
#define	DAH	)
#define	__DAH	++
#define DITDAH	*
#define	DAHDIT	for
#define	DIT_DAH	malloc
#define DAH_DIT	gets
#define	_DAHDIT	char
_DAHDIT _DAH_[]="ETIANMSURWDKGOHVFaLaPJBXCYZQb54a3d2f16g7c8a90l?e'b.s;i,d:"
;main			DIT			DAH{_DAHDIT
DITDAH			_DIT,DITDAH		DAH_,DITDAH DIT_,
DITDAH			_DIT_,DITDAH		DIT_DAH DIT
DAH,DITDAH		DAH_DIT DIT		DAH;DAHDIT
DIT _DIT=DIT_DAH	DIT 81			DAH,DIT_=_DIT
__DAH;_DIT==DAH_DIT	DIT _DIT		DAH;__DIT
DIT'\n'DAH DAH		DAHDIT DIT		DAH_=_DIT;DITDAH
DAH_;__DIT		DIT			DITDAH
_DIT_?_DAH DIT		DITDAH			DIT_ DAH:'?'DAH,__DIT
DIT' 'DAH,DAH_ __DAH	DAH DAHDIT		DIT
DITDAH			DIT_=2,_DIT_=_DAH_;	DITDAH _DIT_&&DIT
DITDAH _DIT_!=DIT	DITDAH DAH_>='a'?	DITDAH
DAH_&223:DITDAH		DAH_ DAH DAH;		DIT
DITDAH			DIT_ DAH __DAH,_DIT_	__DAH DAH
DITDAH DIT_+=		DIT DITDAH _DIT_>='a'?	DITDAH _DIT_-'a':0
DAH;}_DAH DIT DIT_	DAH{			__DIT DIT
DIT_>3?_DAH		DIT			 DIT_>>1 DAH:'\0'DAH;return
DIT_&1?'-':'.';}__DIT DIT			DIT_ DAH _DAHDIT
DIT_;{DIT void DAH write DIT			1,&DIT_,1 DAH;}

Suurin osa C-kielen syntaksista on käsitelty jo 581325-0 Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla ja 581326-3 Java-ohjelmointi -kurssilla. Kyseisiä asioita ei tulla tällä kurssilla käymään läpi uudestaan. Voit kerrata ne esim. kurssikirjasta. Tällä kurssilla keskitytään niihin C-kielen piirteisiin, joita ei löydy Java-kielestä. Lisäksi kurssilla käsitellään dynaamista muistinkäyttöä, tietorakenteiden toteutusta ja kirjastojen laatimista C-kielellä. Seuraavassa on esitelty C-kielen tärkeimmät erot Java-kieleen:


2 Ensimmäinen C-ohjelma

Muodostamme C-ohjelman joka tulostaa päätteelle (stdout) tekstin Hyvin menee maailma!.

#include<stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hyvin menee maailma!\n");
    return 0;
}

Havaitsemme monta tuttua piirrettä Java-kielestä, mutta myös muutaman uuden piirteen. Ensinnäkin ohjelman alkuun kirjoitettu direktiivi #include<stdio.h> mahdollistaa tavallisimman syöttö- ja tulostuspakkauksen (stdio) käytön. Tämän direktiivin lisäksi ohjelma sisältää vain pääohjelman (main). Tulostaminen tapahtuu printf-funktiolla. Pääohjelman nimen tulee C-kielessä olla main. Nimen eteen kirjoitetaan funktion tyyppi (int) ja nimen perään sulkujen sisään argumenttien kuvaus. Tässä tapauksessa argumenttilistana on void, joka kertoo, että funktiolla ei ole argumentteja.Jan Lindström (Jan.Lindstrom@cs.Helsinki.FI)