Kanditutkielmaryhmän oma sivu

TKT20013 Kandidaatintutkielma syksy 2019, ryhmä 4
Ohjaaja: Teemu Kerola
Aihepiirit: Tietoverkot
Valvoja: Jussi Kangasharju

Kurssin aikaisempi nimi oli Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (tiki). Se näkyy vielä jossakin...
Kurssiin sisältyy useampi komponentti ja kurssista saa yhteensä 10 op.

Ryhmän tiedotus tapahtuu tällä sivulla.

Muistakaa osallistua 1. luentoviikolla sekä kurssin aloitusluentoon (ma 2.9.2019, klo 10-12, CK112) että ryhmän omaan aloitustilaisuuteen (ke 4.9.2019 klo 12:15-14, A319). Kurssi on tiivis ja ensimmäisen viikon missaaminen voi aiheuttaa kurssin keskeyttämisen. On myös tärkeätä osallistua muihin luentoihin.

Tuo ryhmän aloitustilaisuuteen henkilöllisyystodistus. Varmista myös, että olet kirjautunut yliopistoon läsnäolevaksi. o

Yleistä

Aiheet (syksy 2019)

Tutustukaa IMC 2018 konferenssin (tai MobiSys 2019) artikkeleihin. Valitkaa niistä yksi referoitavaksi artikkeliksi ja samalla tutkielman aihepiirin karkeaksi aihealueeksi. Älkää valitko liian vaikeata aihepiiriä! Artikkelien pdf:t ovat joko suoraan luettavissa tai haettavissa ainakin yliopiston lisensseillä otsakkeen (Title) perusteella (yliopiston verkossa tai vpn:llä muualtakin).

Voitte lähettää ehdotuksianne minulle mailitse milloin vain. Kunkin artikkelin voi valita vain yksi opiskelija ja nopeammat syövät hitaat tässäkin tapauksessa. Jokainen valitsee artikkelinsa viimeistään ensimmäisessä ryhmätapaamisessa tai tosi tiukan paikan tullen myöhemmin samalla viikolla.

Joonas, Markus, Niko ?

Valitut artikkelit (IMC 2018) o:

Valitut artikkelit (MobiSys 2019) o:

Tarkistakaa myös itse artikkeli etukäteen, älkääkä tehkö artikkelin valintaa vain otsakkeen tai abstraktin perusteella. Tarkistakaa myös, että artikkelissa olisi sopivasti lähdeviitteitä aihepiiriin tutustumisen tiedonhaun pohjaksi. Heti alkuun kannattaa myös katsoa vähän muiden saman session artikkeleita ja niiden lähdeviitteitä. Valitun artikkelin pituus tulisi olla noin 8-12 sivua (plus lähdeviitteet). Älkää valitko ihan lyhyttä artikkelia, mutta ei myöskään kovin pitkää!

Essee (referaatti) kirjoitetaan valitusta artikkelista. Esseen sisällön kuvaus on ryhmän aloitustilaisuuden kalvoissa.

Tutkielman (ja "aineen") aihe määräytyy artikkelin aihepiirin perusteella. Kunkin opiskelijan tulee itse ehdottaa sopivaa tutkielman aihetta, joka liittyy artikkelin käsittelemiin asioihin. Ryhmän ohjaajan (ja valvojan) pitää hyväksyä aihe. Tutkielman aihepiiristä tehdään tutkielman sisällysluettelon luonnos (pääluvut, tärkeimmät aliluvut, sivumäärät, lähdeluettelo), joka valmistuu samaan aikaan kuin artikkelin referaatti.

Aineen aihepiiri valitaan tutkielman sisällysluettelon perusteella (tutkielman osajoukkona) siten, että aineen tekstiä voi paljolti hyödyntää myös lopullisessa tutkielmassa.

Ryhmän ohjaaja ei ole aihepiirin erityisalan asiantuntija. Jos teillä on jotain erityistä kysyttävää aihepiirin sisällön suhteen, ottakaa suoraan yhteys ryhmän valvojaan.

Aikataulu

Useimmat ohjaustapaamiset ovat henkilökohtaista neuvontaa (työhuoneessani D220). Osa ohjaus- tai esitystilaisuuksista ovat yhteisiä kaikille ja kaikkien tulee olla paikalla jokaisessa yhteistapaamisessa. Yhteisiä tilaisuuksia ovat ensimmäinen tapaamiskerta, referaatin ja aineen palautekerrat sekä esiintymiskerrat.

Joka viikko on keskiviikoisin klo 12-14 joko henkilökohtainen tapaaminen (D220) tai ryhmätapaaminen (A319). Joka viikko mailataan maanantai-aamuna (ennen klo 12) tutkielman/sisällysluettelon nykystatus ohjaajalle. Jos sisällysluettelo on jo liitteenä olevassa aineessa/tutkielmassa, sitä ei tarvitse lähettää erikseen.

Antakaa kaikki liitteet pdf:nä ja nimetkää ne mallin mukaisesti (ei välejä, ei äöå'tä):

Laittakaa kuhunkin liitteeseen oma nimenne selkeästi näkyville heti etusivulle. Älkää laittako opiskelijanumeroa sinne, koska liitteitä voidaan lähetellä myös muille ryhmän opiskelijoille luettavaksi.

Noudatamme pääosin Lea Kutvosen aikataulua Moodlessa (Kurssin toimintatavat / Ryhmien suositusaikataulut). Ryhmän omat lisäykset ja täydennykset siihen tiedotetaan alla.

Ryhmän tapaamiset ja ohjaustilaisuudet

vk 36, 4.9.2019 Ryhmätapaaminen (A319) klo 12-14. Kaikki paikalla heti 12:15.

vk 37, 11.9.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä, sovittu edell. viikolla.)

vk 38, 18.9.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 39, 25.9.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 40, 2.10.2019 Ryhmätapaaminen (Chem A120). Kaikki paikalla klo 12:15.

vk 41, 9.10.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 42, 16.10.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 43 (koeviikko), 23.10.2019, EI OHJAUSTA (ellet erikseen halua, vakioajat)

vk 44, 30.10.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 45, 6.11.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 46, 13.11.2019 Ryhmätapaaminen (A319). Kaikki paikalla klo 12:15.

vk 47, 20.11.2019 Ryhmätapaaminen (A319). Kaikki paikalla klo 12:15.

vk 48, 27.11.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 49, 4.12.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

vk 50, 11.12.2019 Henkilökohtaiset tapaamiset (D220). (Jos tarvetta)