Spesifioinnin ja verifioinnin perusteet

Esitiedot

Esitietoina oletetaan Tietoliikenne I ja Rinnakkaisohjelmistot. Kurssi on kuitenkin varsin formaali, joten sen kykenee suorittamaan ilman kyseisten kurssien tietoja, jos omaksuu abstrakteja asioita helposti.

Kurssin sisältö

Materiaali

Ei ole olemassa yksittäistä oppikirjaa, joka kattaisi kaikki kurssilla vaadittavat asiat. Luennot on koottu monisteeksi, joka on saatavilla kurssisivun kautta.

Erilliskuulustelun vaatimukset

Erilliskuulusteluissa vaaditaan yllä mainitut asiat siinä laajuudessa, kuin niitä on käsitelty monisteessa.