Pohdiskeltavaa opintopiirien 2. viralliseen kokoontumiseen

Kunkin opintopiiriläisen tulisi ennen opintopiirin kokoontumista miettiä alla olevia tehtäviä. Kokoontumisen yhteydessä vertaillaan käsityksiä ja yritetään löytää oikea ratkaisu ja saada kaikille selväksi miten viiteavaimet ja avaimet toimivat.

Puutarhatonttutietokanta

Tarkastellaan puutarhatottujen puuhastelujensa tueksi ylläpitämää tietokantaa.

Puutarhatontut vierailevat öisin ihmisten puutarhoissa. Puutarhat on jaettu alueisiin. Kullakin alueella on vastuutonttunsa, mutta tontut voivat auttaa myös toisten alueiden hoidossa. Kukin tonttu antaa raportin omien vastuualueidensa kasvuoloista: maaperän laadusta, kosteudesta, valaistuksesta ym. Lisäksi tontut raportoivat tekemistään uusista istutuksista. Kasveja voidaan joko istuttaa taimista tai kylvää niiden siemeniä. Istutus- ja kylvöpäivämäärän lisäksi halutaan tallettaa tietoa istutuksen/kylvön onnistumisesta (itikö tai juurtuiko kasvi). Tonttuneuvosto haluaa tietää, kuka on istuttanut mitäkin, sillä taitavimmat puutarhatontut palkitaan joka syksyisillä puutarhajuhlilla.

Järjestelmään talletetaan myös kasvien perustiedot: minkä tyyppinen kasvi on kyseessä (puu, pensas, kukka, vihannes), kasvuvaatimukset, mahdollisten kukkien väri ja kukinta-aika, sadonkorjuuaika jne.

Ylläolevan perusteella on päädytty seuraavan rakenteisiin relaatioihin tiedon esittämiseksi

   Tonttu( tonttutunnus, nimi)
   Puutarha( puutarhatunnus, omistaja, sijainti ) 
   Vastuualue ( puutarhatunnus, aluenumero, 
      maaperä, kosteus, valaistus, sijainti, vastuutonttu)
   Palkinto( vuosi, sija, saaja )
   Kasvilaji( lajitunnus, nimi_suom, nimi_latin, 
      kasvityyppi, vaatimukset, kukanväri, kukinta_aika, muuta) 
   Istutus(istutuspäivä, paikka_alueella, 
      istutusmuoto, onnistuiko, tarkastus_pvm, 
      istuttaja, tarkastaja, istutettu_kasvi, 
      puutarhatunnus, tarhan_alue) 

Puutarhan sijaintitietona on karttaruudun numero. Samassa ruudussa voi olla useita puutarhoja. Aluenumero on puutarhan sisäinen alueen tunnus.

Kulunvalvontatietokanta

Kulunvalvontajärjestelmä perustuu henkilökohtaisiin avainkortteihin. Kortti täytyy esittää kontrolloitavaksi aina kun henkilö haluaa kulkea mistä tahansa portista. Jokainen kontrollikerta kirjataan kontrollitietueena. Jos porttia ei avata, kirjataan myös syy. Syy voi olla esimerkiksi puutuva oikeus tai epäonnistunut korttinumeron lukeminen. Järjestelmä käyttää seuraavia tauluja:

   henkilö (henkilötunnus, nimi, osoite, tehtävänimike)
   avainkortti (korttinumero, hankinta-aika, henkilötunnus)
   kontrolli (korttinumero, tapahtuma-aika, porttitunnus, aukesiko, syy)
   portti (porttitunnus, sijoituspaikka)
   ohituslupa (porttitunnus, korttinumero, oikeus_alkoi, 
      oikeus_päättyy, lupatyyppi)