Pohdiskeltavaa opintopiirien 3. viralliseen kokoontumiseen

Tietokannassa on tarkoitus esittää ruokareseptejä. Kartoitus on tuottanut seuraavan kokoelman attribuutteja:

Määrittele tietojen väliset riippuvuudet ja johda niiden perusteeella Boyce-Codd normaalimuodossa olevista relaatiokaavioista muodostuvan tietokannan rakenne.