University of Helsinki Department of Computer Science
 
Tietokantojen perusteet (581328), kevät 2007
Sivut:
Kurssikuvaus

581328(-9) TIETOKANTOJEN PERUSTEET - KURSSIKUVAUS

Kurssin asema ja tavoite

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso, laajuudeltaan 4 opintopistettä (2 ov). Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Kurssin sisältö

 1. Tieto ja sen tallennus
 2. Tiedon mallintaminen
  • Abstraktiotasot
  • Tietomallit
  • Käsiteanalyysin perusteet
  • Rakennetason tietomalleja
   • XML-kielet
   • Relaatiomalli
 3. Relaatiotietokannat ja SQL
  • Relaatioalgebra
  • Tietokannan määrittely SQL:llä
  • Tietokantakyselyn perusrakenne
  • Yhteenvetokyselyt
  • Lisäykset, poistot, muutokset ja transaktiot
  • Näkymät ja suojaus
 4. Johdatus tietokantasuunnitteluun
  • Käsiteanalyysin perusteet
  • funktionaaliset riippuvuudet
  • johdatus riippuvuuspohjaiseen tietokantasuunnitteluun

Kurssimateriaali

Kurssin pääoppimateriaalina toimivat:

 • Harri Laine: Tietokantojen perusteet, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2001
  Monisteita on saatavana TKT-laitoksen monistemyynnistä.
 • Harri Laine: Tietokantojen perusteet verkkokurssimateriaali, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2005-2007

Esimerkkejä ja muuta kurssimateriaalia löytyy viimeisimmän luentokurssin www-kotisivulla.

Oheiskirjallisuudeksi sopivat esimerkiksi seuraavat materiaalit (kirjat ovat huomattavasti tämän kurssin asiasisältöä laajempia):

 • Ramakrishnan R, and Gehrke J.: Database Management System, 3dr ed (McGraw-Hill), 2002.
 • Elmasri, R. & Navathe, B., Fundamentals of database systems, Fifth Edition, Addison-Wesley, 2007. (vanhempi 4. painos (2003) käy myös)
 • Ullman J.D., Widom J.: First Course in Database systems, Prentice-Hall,1997

Kuulusteluissa ei saa käyttää mitään kirjallista materiaalia.

19.2.2007 Harri Laine