SQL-lauseiden muotokuvauksissa käytettävät merkinnät