Helsingin yliopisto TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
 

58131 Tietorakenteet (4 ov) kevät 2004

Sivua muutettu viimeksi Sep 03, 2004

0. Ajankohtaista

 • 4.6.2004 pidetyn erilliskokeen tulokset

 • Kurssin tulokset

 • 1. Asema opetuksessa

  Kurssi on cum laude approbatur -tason pakollinen neljän (4) opintoviikon luentokurssi, joka kestää koko lukukauden.

  Esitietoina vaaditaan ohjelmointitaidon alkeet jollakin ohjelmointikielellä kurssin Java-ohjelmointi laajuudessa.

  Kielen ei siis tarvitse olla Java, kurssi on kieliriippumaton.

  2. Kurssin sisältö

 • Johdanto (1 viikko)
 • mitä tarkoitetaan tietorakenteella
 • algoritmin oikeellisuuden osoittaminen
 • algoritmin vaativuuden analysointi
 • vaativuusfunktioiden kertaluokat
 • Perustietorakenteet (1 viikko)
 • lista, pino ja jono
 • periaate tietorakenteen toteuttamiseen linkitettynä rakenteena
 • hakupuut (3 viikkoa)
 • binäärihakupuut
 • tasapainoitetut puut (puna-musta-puu)
 • hajautus (1 viikko)
 • hajautusfunktion valinta
 • yhteentörmäysstrategiat
 • keko (1 viikko)
 • täydellinen binääripuu taulukkona
 • keko-operaatiot
 • prioritettijono
 • järjestäminen (2 viikkoa)
 • lomitusjärjestäminen
 • kekojärjestäminen
 • pikajärjestäminen
 • järjestelyn alaraja
 • laskemisjärjestäminen
 • lokerikkojärjestäminen
 • verkot (3 viikkoa)
 • verkon määritelmä ja toteutus
 • verkkojen läpikäyntialgoritmit
 • lyhimmät polut
 • virittävä puu
 • 3. Kurssin suorittaminen

  Kurssin suoritus koostuu kahdesta kurssikokeesta ja aktiivisesta osallistumisesta laskuharjoituksiin. Kokeissa ja laskuharjoituksissa käsitellään luennoilla esitettyjä asioita.

  Kurssikokeet on merkitty tällä sivulla olevaan aikatauluun. Koealue käsittää siihen mennessä käsitellyt asiat. Ne ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin.

  Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella. Erilliskokeen vaatimukset ovat aina viimeisimmän päättyneen luennointikerran mukaiset. Näin ollen tämän luennointikerran mukaisia erilliskokeita järjestetään kesällä 2004.

  3.1. Luennot

  Kurssilla on luentoja 19.1.-7.4. maanantaisin ja keskiviikkoisin 14-16 auditoriossa.

  Luennoijana on Matti Luukkainen.

  3.2. Laskuharjoitukset

  Kurssiin liittyy pakollisia laskuharjoituksia ajalla 26.01.- 23.04. Katso ajat opetusohjelmasta

  Tehtäviä (ryhmäharjoitustehtävät) käsitellään ohjatuissa pienryhmissä. Ensimmäisessä laskuharjoitustilaisuudessa tilaisuuteen ilmoittautuneista muodostetaan (noin) neljän  hengen pienryhmiä, joiden on tarkoitus toimia yhdessä koko kurssin ajan. Kukin ryhmä on yhteisvastuussa siitä, että se saa tehtävät ratkaistua! Tämä vaatinee pienryhmältä tapaamisia (ellei fyysisesti niin ainakin virtuaalisesti) myös laskuharjoitustilaisuuksien välillä.

  Tästä seuraa, että muissa laskuharjoitustilaisuuksissa ei voi vierailla. Kurssiin sisältyy myös "vanhan tyylin" laskareita (yksilöharjoitustehtävät) eli itsenäisesti ratkaistavia tehtäviä.

  Ryhmätehtäviä käsitellään noin kolmen viikon jaksoissa seuraavasti:

  1. Edellisen luentoviikon päätteeksi luennoija jakaa seuraavat ryhmätehtävät tämän verkkosivun kautta.

  2. Ensimmäisen ja toisen viikon laskuharjoitustilaisuudessa kukin ryhmä ratkoo edellisen viikon päätteeksi saamiaan tehtäviä yhdessä. Laskuharjoitusassistentti on paikalla auttamassa.

  3. Tämän lisäksi laskuharjotuksissa käydään normaaliin tapaan läpi mahdolliset yksilöllisesti tarkaistavat tehtävät

  4. Kolmannen viikon laskuharjoitustilaisuudessa ryhmät esittelevät ratkaisujaan toisilleen ja niistä keskustellaan.

   Lisäksi ryhmät palauttavat ratkaisunsa myös kirjallisesti laskuharjoitusassistentille. Assistentti arvioi näiden kirjallisten ratkaisujen perusteella, montako pistettä (0-3) ryhmä tältä kierrokselta saa.

   Pisteytyksen perusteena on, kuinka kelvollisen suullisen esityksen ryhmä olisi voinut tilaisuudessa antaa muille ryhmille. Ryhmä voi tutustua saamiinsa pisteisiin seuraavassa tilaisuudessa.

   Ryhmäläiset arvioivat kirjallisesti myös oman ryhmänsä toimintaa.

   Tämä tehdään siten, että ryhmä kirjoittaa kirjallisten ratkaisujensa loppuun arvion ryhmän toiminnasta tällä kierroksella. Arvioitiohje.

  Kurssin lopuksi laskuharjoitusassistentti pisteyttää (0-2 p.) ryhmän kaikki kurssin aikana tekemät arviot. Nämä pisteet vaikuttavat suoraan arvosteluun. Pisteytyksen perusteena on, kuinka asianmukaisesti ryhmä on arvionsa laatinut.

  Lisäksi, kurssin lopuksi jokainen opiskelija arvioi oman ryhmänsä toiminnan antaen arvosanan kullekin ryhmän jäsenelle itsensä mukaanlukien

  3.3. Arvostelu

  Kurssi pisteytetään ja arvostellaan seuraavasti:

 • 1. kurssikoe 22 p
 • 2. kurssikoe 24 p
 • laskuharjoitukset 12 p (yksilötehtävien pisteet ja ryhmäpisteet +/-2)
 • ryhmien kirjalliset arviot 2 p
 • 3.4. Suoritus erilliskokeella

  Tämä luentokurssi on mahdollista suorittaa myös erilliskokeella. Jokaisessa erilliskokeessa tentitään kurssi sellaisena, kuin se pidettiin edellisellä päättyneellä luentokerralla. Eri luentokerrat lienevät tosin sisällöiltään ja vaatimuksiltaan samankaltaiset. Tarkemmat erilliskoeajat selviävät kyseisen lukukauden erilliskoelistasta (verkossa).

  4. Kurssimateriaali

  Kurssimateriaali koostuu

  5. Aikataulu

  aika asiat
  viikko 4, 19-23.1

 • Luentojen aiheena johdanto tietorakenteisiin sekä algoritmin oikeellisuuden sekä vaativuuden osoittamiseen

 • Luentokalvot 1-21 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 1
 • Cormen et all 2001., Chapters 2.1-2.2 and 3.

 • Yksilölaskari 1 (pdf)
 • Ryhmälaskari I (pdf)

 • viikko 5, 26-30.1

 • Luentojen aiheena Pino, jono ja linkitetty lista

 • Luentokalvot 22-42 (pdf)
 • Karvi 2002, Luvut 3 ja 4
 • Cormen et all 2001., Chapters 10.1-10.2

 • Pienryhmät muodostetaan laskuharjoituksissa
 • 1. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • I ryhmäharjoitustehtäviä ratkotaan

 • viikko 6,     2-6.2

 • Luentojen aiheena Binäärihakupuut

 • Luentokalvot 43-63 (pdf)
 • Karvi 2002, Luvut 5.2, 5.3.2 ja 8.2, 8.3.2-8.3.4
 • Cormen et all 2001., Chapters 12.1-12.3

 • I ryhmäharjoitustehtävät käydään läpi

 • Yksilölaskari 2 (pdf)
 • Ryhmälaskari II (pdf)

 • viikko 7,   9-13.2

 • Luentojen aiheena Punamustat puut

 • Luentokalvot 64-81 (pdf)
 • Karvi 2002, Luvut 8.4.1-8.4.2
 • Cormen et all 2001., Chapters 13.1-13.3

 • 2. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • II ryhmäharjoitustehtävien ratkaiseminen aloitetaan

 • Yksilölaskari 3 (pdf)

 • viikko 8, 16-20.2

 • Luentojen aiheena edelleen Punamustat puut sekä muita puiden sovelluksia

 • Luentokalvot 82-103 (pdf)
 • Karvi 2002, Luvut 8.4.4, 5.3.3, 5.4.1
 • Cormen et all 2001., Chapter 13.4, 10.4

 • 3. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • II ryhmäharjoitustehtävien ratkaisemista jatketaan

 • viikko 9, 23-27.2

 • Luennoilla aiheina mm. puu-rakenteen soveltaminen ongelmanratkaisuun, sekä pelipuut

 • Luentokalvot 104-120 (pdf)
 • Karvi 2002, Luvut 5.6

 • II ryhmäharjoitustehtävät käydään läpi

 • Yksilölaskari 4 (pdf)

 • viikko 10,    1-5.3

 • Luennoilla aiheina hajautusrakenteet

 • Luentokalvot 121-145 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 9
 • Cormen et all 2001., Chapter 11.2-11.4

 • 4. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi

 • Yksilölaskari 5 (pdf)

 • Ensimmäinen kurssikoe perjantaina 5.3. 16-20 Päärakennuksen salissa 1
 • Kokeen tulokset
 • Arvosteluperusteita ja ratkaisuja: teht 1,, teht 2, teht 3. teht 4
 • viikko 11, 8-12.3

 • Luennoilla aiheina keko

 • Luentokalvot 146-165 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 6.3 ja 6.4
 • Cormen et all 2001., Chapter 6.1-6.5

 • 5. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi

 • Yksilölaskari 6 (pdf)
 • Ryhmälaskari 3 (pdf)
 • viikko 12, 15-19.3

 • Luennoilla aiheina järjestäminen

 • Luentokalvot 166-188 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 6.1, 6.2, 6.5, 6.6
 • Cormen et all 2001., Chapter 2.3, 7.1-7.2, 8.1-8.4

 • 6. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • III ryhmäharjoituksia ratkaistaan

 • viikko 13, 22-26.3

 • Luennoilla aiheina verkkojen määritelmä, toteutus sekä läpikäynti

 • Luentokalvot 189-213 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 9.1-9.4
 • Cormen et all 2001., Appendix B.4, Chapters 22.1-22.4

 • III ryhmäharjoitukset käydään läpi

 • Yksilölaskari 7 (pdf)
 • Ryhmälaskari 4 (pdf)
 • viikko 14, 29.3-2.4

 • Luennoilla aiheina lyhimmät polut

 • Luentokalvot 214-237 (pdf)
 • Karvi 2002, Luku 9.4
 • Cormen et all 2001., Chapter 24.2.-24.3, 25.2

 • 7. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • IV ryhmäharjoituksia ratkaistaan

 • Yksilölaskari 8 (pdf)
 • viikko 15,    5-7.4

 • Luennoilla aiheina verkot virittävät puut
 • HUOM: keskiviikkona 7.4. ei ole luentoa!

 • Karvi 2002, Luku 9.5
 • Cormen et all 2001., Chapter 23

 • 8. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • IV ryhmäharjoituksia ratkaistaan

 • Yksilölaskari 9 (pdf)
 •  

 • 8-14.4 pääsiäisloma, ei opetusta
 • viikko 16, 15-16.4

 • 8. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • IV ryhmäharjoituksia ratkaistaan

 • viikko 17, 19-23.4

 • Keskiviikkona 21.4. klo 14-16 Auditoriossa kertausluento

 • 9. yksilöharjoitustehtävät käydään läpi
 • IV ryhmäharjoitukset käydään läpi

 • viikko 18

 • Toinen kurssikoe tiistaina 27.4. klo 16-20 Porthania I -salissa,
  huom: koeaika 3.5 tuntia
  Arvosteluperusteita ja ratkaisuja: teht 1 teht 2, teht 3, teht 4

 • Tätä sivua ylläpitää luentojen ajan kurssin luennoija Matti Luukkainen.

  Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle
  Laitoksen yhteystiedot | Palaute laitokselle | Ulkonäköasetukset

  Page updated Sep 03, 2004