Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58110-3 Tieteellisen kirjoittamisen kurssi

Kurssin asema ja tavoite

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen pääaine- ja sivulaudaturopiskelijoiden pakollinen cum laude approbatur -tason opintojakso.

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen, johon kuuluu lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito. (Enemmän kurssin sisällöstä kertoo Anni Rytkösen mainio kuvaus.)

Kurssin päätteeksi kirjoitetaan luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittu tutkielma. Kurssin taidot ja menetelmät ovat tarpeen myös filosofian maisterin (FM) pro gradu -tutkielmaa laadittaessa. Kurssin yhteydessä tehdään myös suomalaisiin yliopistotutkintoihin sisältyvä äidinkielen kypsyyskoe.

Jos olet jo suorittanut jonkin sellaisen (tiede-, taide- tai ammatti)korkeakoulututkinnon, johon kuului osana kirjallinen tutkielma tai lopputyö, niin voit anoa tämän kurssin korvaamista sen perusteella. Tällöin korvaushakemuksen liitteenä on toimitettava yksi (1) kappale ko. kirjallista työtä. Päätös tehdään sen perusteella, kuinka samanlainen se on kurssilla tehtävien LuK-tutkielmien kanssa (eikä siis esimerkiksi arvosanan perusteella).

Jos taas olet jo suorittanut kypsyyskokeen jossakin muussa Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pääaineessa, ei sinun tarvitse suorittaa sitä uudelleen tietojenkäsittelytieteessä. Sen korvaamisesta muiden tiedekuntien tai korkeakoulujen kypsyysnäytteillä on kysyttävä erikseen kurssin vastuuhenkilöltä.

Kurssisuorituksesta saatua arvosanaa ei voi myöhemmin enää korottaa, koska se on määräytynyt (pääosin) LuK-tutkielman perusteella, eikä kertaalleen hyväksyttyjä tutkielmia voi enää uusia. Jos siis tarvitset välttämättä jonkin tietyn arvosanatason, niin sinun on tähdättävä sen saavuttamiseen heti tutkielmaprosessin alusta alkaen.

Esitiedot

Tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden muut cum laude approbatur -tason pakolliset kurssit ja harjoitustyöt lukuunottamatta kursseja Ohjelmistotuotanto (581259-4) ja Ohjelmistotuotantoprojekti (581260-4).

Tätä kurssia ei suositella suoritettavaksi yhtä aikaa Ohjelmistotuotantoprojektin kanssa, koska molemmissa on tiukkoja määräaikoja, jotka lisäksi sattuvat usein päällekkäin.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan jo edellisen lukukauden puolella (syksyn kurssille huhti- ja kevään marraskuussa). Ilmoittautuminen tapahtuu toisin kuin kursseille yleensä, ja siitä on annettu erillinen ohje.

You must register to this course already during the previous semester (in April for autumn and in November for spring). The registration procedure is different from other courses, so read the instructions.

Luennot

Kurssin luento-osuus käsittää seuraavat seitsemän luentoa, jotka pohjautuvat Pekka Kilpeläisen luentoihin kevätlukukaudelta 2000:
 1. Yleistä kurssista; tiedonhaku.Tälle luentokerralle osallistuminen on pakollista! (Jos et millään pääse paikalle, niin ota etukäteen yhteys vastuuhenkilöön!)
 2. Tieteellisen tiedon haussa hyödyllisiä WWW-palveluita ovat esimerkiksi seuraavat.

  Lähettäkää lisää vinkkejä hyvistä linkeistä!
 3. Tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä; lähteiden käsittely ja luettelointi
 4. Kirjoittamisen taito; kirjoitelman jäsentely
 5. Tieteellisen kirjoitelman rakenne
 6. Esitystekniikan erityiskysymyksiä.
 7. Asiatyylin kieliasu
 8. Lähettäkää lisää kielenhuolto- ja sanastolinkkejä!
 9. Suullisen esityksen perusteet
Kurssin luennot seurailevat (kurssikirjahyllystä löytyvää) Justin Zobelin kirjaa Writing for Computer Science (Springer-Verlag 1997).

Harjoitukset

Kurssilaiset jaetaan opiskelijoiden kiinnostusten mukaan 4-6 hengen työryhmiin. Ensimmäiseen ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista! (Jos et millään pääse paikalle, niin ota etukäteen yhteys kurssin vastuuhenkilöön ja ryhmäsi ohjaajaan!) Ryhmät toimivat läpi lukukauden lähes joka viikko. Jokaisen opiskelijan edellytetään toki jatkavan omaa työtään itsenäisesti myös silloin, kun ryhmätoimintaa ei ole. Ryhmissä jokainen tekee (ainakin) seuraavat harjoitukset:
REFERAATTI
Lyhyt 2-4 sivun kuvaus jostakin valitun aihealueen keskeisestä tieteellisestä artikkelista.
(Joissakin ryhmissä referaatin sijasta tehdäänkin yleiskatsaus aihealueeseen muutaman keskeisen lähteen pohjalta.)
AINE
Noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on luennoilla selostetut tieteellisen tutkielman rakenne ja osat. Ne selostetaan myös kurssikansion Opinnäytetyön ulkoasun mallissa.
ESITELMÄ
Noin 25 minuutin suullinen esitelmä muille ryhmäläisille oman tutkielman aihealueesta.
TUTKIELMA
Pituus noin 20 sivua, muuten aineen kaltainen. Tutkielma pyritään saamaan valmiiksi kurssin aikana.
(Tutkielmalle voi poikkeustapauksissa anoa jatkoaikaa ryhmän valvojalta. Anomiseen tarvitaan
 • selitys alkuperäisen aikataulun pettämiselle
 • sellainen tutkielman esiversio, josta käy ilmi
  • mitä lopulliseen tutkielmaan suunnitellaan sisältyvän
  • missä aikataulussa tämä uusi suunnitelma aiotaan toteuttaa.
Valvoja päättää jatkoajan myöntämisestä itsenäisesti näiden tietojen perusteella.)
Ryhmän ohjaaja seuraa töiden edistymistä. Ryhmän valvoja tarkastaa tutkielman.

Kurssin lopuksi järjestetään myös kypsyysnäyte tehdyn tutkielman pohjalta.

Kurssikansio

Löytyy salista A412 ja sisältää seuraavat dokumentit:
 1. Opinnäytetyön ulkoasun malli ainetta ja tutkielmaa varten (täällä myös LaTeX-muodossa joka tarvitsee oman tyylitiedoston "tktltiki.sty"). [Viimeisin päivitys 01.03.2001 / Matti Nykänen.]
 2. Frantzblau,D.S., Teaching Students to Read Papers. ACM SIGACT News 22, 4 (1991), 35-37.

 3. (Kansiossa kaksisivuinen versio.)
 4. J.T. Hakala: Graduopas (Gaudeamus, 1999), sivut 44-49.
 5. Esimerkkejä käsitekartoista.
 6. Esimerkkejä täsmällisestä mutta silti juohevasta määrittelytyylistä.
 7. Kysely "kirjoittamista koskevia käsityksiä".
 8. SFS-standardi nro 2324: Tekstivedoksen korjausluku.
 9. Levin,R., Redell,D.D., An Evaluation of the Ninth SOSP Submissions or How (and How Not) to Write a Good Systems Paper. ACM SIGOPS Operating Systems Review 17, 3 (1983), 35-40.

Muut laitoksen palvelut

Kurssille osallistuja voi hakea (muovi)avainta laitoksen tiloihin ja lainausoikeutta laitoksen kirjastoon. Molemmat myönnetään sen lukuvuoden ajaksi jolla kurssille osallistutaan. Lisätietoja kurssin vastuuhenkilöltä.

Syyslukukauden 2002 kurssi

Kevätlukukauden 2002 kurssi

Syyslukukauden 2001 kurssi

Kevätlukukauden 2001 kurssi

Syyslukukauden 2000 kurssi

LaTeknistä tietoa

Yhteystiedot

Kurssin nykyisen vastuuhenkilön Matti Nykäsen yhteystiedot ovat: sähköposti matti.nykanen@cs.helsinki.fi, huone C481, ja puhelin 191 44237.

Aiemmin samaa kurssia ovat pitäneet mm. Pekka Kilpeläinen ja Matti Mäkelä. Heidänkin kurssisivuiltaan löytyy edelleen relevanttia informaatiota!