582448   TIEDON LOUHINNAN MENETELMÄT

Kurssin keskeisten käsitteiden englanti-suomi-sanasto


Aineiston kuvailu

Assosiaatiosäännöt

Klusterointi

Luokittelu

Tiedon louhinta ja sen prosessi


Muita mahdollisesti hyödyllisiä sanakirjoja tai sanastoja löytyy sekä kirjastosta että verkosta, mm. osoitteista


Kerännyt: Pirjo Moen