Käyttöliittymät

 

Kurssikuvaus


 
   Palaverivaraukset
-> Kurssikuvaus
   Kurssin sisältö
   Suorittaminen
   Luennot
   Laskarit
   Harjoitustyö
   Kurssimateriaali
   Opettajat
   Tuloslistat
   Tentit
   Kurssipalaute
   Linkit

  Sulje valikko
 

581391-7 Käyttöliittymät (4 ov)

Graafiset käyttöliittymät. Konkreettiset käyttöliittymäratkaisut ja hyvien ratkaisujen suunnitteluperiaatteet. Käyttöliittymäratkaisujen arviointimenetelmät, sovelluskehittimet, kognitiivinen psykologia.

Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.kali

Esitietovaatimukset: Johdatus ohjelmointiin -kurssi tai vastaavat perustiedot ja -taidot ohjelmoinnista. Kokemusta erilaisten ohjelmien käyttämisestä (tavallisena käyttäjänä). Tämä valinnainen cumun kurssi kannattaa suorittaa jo opintojen varhaisessa vaiheessa - vaikkapa heti ensimmäisenä vuonna - jolloin saat siitä mahdollisimman paljon hyötyä tulevia opintojasi varten.

 
   

Päivitetty 21.12.2000 / Sari A. Laakso, email: salaakso@cs.helsinki.fi
Sivun URL: http://www.cs.Helsinki.FI/~salaakso/kl-2001/kl.html
Näiden WWW-sivujen hallintajärjestelmän kehitti Tero Pekkanen