Käyttöliittymät

 

Suorittaminen


 
   Palaverivaraukset
   Kurssikuvaus
   Kurssin sisältö
-> Suorittaminen
   Luennot
   Laskarit
   Harjoitustyö
   Kurssimateriaali
   Opettajat
   Tuloslistat
   Tentit
   Kurssipalaute
   Linkit

  Sulje valikko
 

Pisteytys ja arvosana

Koko kurssin maksimipistemäärä on 60. Kurssin suorittamiseen vaaditaan, että jokaisesta kolmesta osiosta (kirjalliset laskaritehtävät, harjoitustyö ja tentti) on saatava vähintään puolet pisteistä.

  • Laskarit
    • Kirjalliset laskaritehtävät 10 p.

    • Laskariosallistuminen 5-7 kertaa: 3 p. extraa

  • Harjoitustyö 20 p.

  • Tentti 30 p.


Kurssin osat

Kurssi koostuu luennoista, kirjallisesti palautettavista laskaritehtävistä (4 kpl), laskaritilaisuuksista (7 kpl), parityönä tehtävästä harjoitustyöstä ja tentistä. Eri opetusmuodot liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja olisi erittäin tärkeää, että pystyisit osallistumaan aktiivisesti niihin kaikkiin. Tarkoituksena on korvata viime hetken tenttiinlukeminen aktiivisella koko kurssin ajan kestävällä osallistumisella ja harjoittelulla. Koko kurssin asiasisältö on jaettu eri opetusmuotoihin sen mukaan, soveltuuko asian käsittely paremmin luennoitavaksi, pienemmissä ryhmissä käsiteltäväksi vai itsenäiseksi työksi, ts. esimerkiksi laskareissa käsitellään "uutta asiaa", joka ei tule luennoilla esille ja päinvastoin.

Kirjallisia laskaripalautuksia on kurssin alkupuolella 4 kpl ja niistä on jaossa 10 pistettä. Kurssin suorittamiseen vaaditaan vähintään puolet kirjallisten tehtävien pisteistä (5 p.).

Laskaritilaisuudet (7 viikkoa) sijoittuvat kurssin alkupuoliskolle. Laskareissa ohjaaja käsittelee kirjallisen tehtävän ratkaisuvaihtoehdot ja perustelee niiden etuja ja ongelmia. Jokaisesta harjoituksesta esitetään yksi tai useampia esimerkkiratkaisuja. Lisäksi laskaritilaisuuksissa harjoitellaan käyttöliittymäsuunnittelua ex tempore -tehtävien avulla, jotka jaetaan vasta laskaritilaisuuksissa. Nämä harjoitukset yhdessä kirjallisesti palautettavien tehtävien kanssa ovat tehokas tapa hyvien design-ratkaisujen oppimiseen. Ohjaajalta saat sekä kirjallista että suullista henkilökohtaista palautetta ratkaisuehdotuksistasi. Laskaritilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Jos osallistut 7 tarjolla olevasta laskaritilaisuudesta vähintään viiteen, saat 3 extrapistettä, jotka lisätään lopuksi koko kurssin yhteispisteittesi päälle.

Harjoitustyö tehdään parityönä, ja sen tarkoituksena on päästä soveltamaan käytäntöön luennoilla ja laskareissa esille tulleita ajatuksia jatkuvasti. Harjoitustyössä suunnitellaan käyttöliittymä bussien - ja muiden julkisten liikennevälineiden - käyttöä varten: "Kello on 12.10 ja olen juuri syönyt tietojenkäsittelytieteen laitoksen viidennen kerroksen Gourmet-opiskelijaravintolassa. Miten pääsen keskustaan matikanluennolle (klo 12-14) s.e. myöhästyn mahdollisimman vähän?"

Harjoitustyö tehdään kurssin loppupuoliskolla. Harjoitustyön lähtökohdaksi saat valmiina joukon käyttötapauksia (vastaavanlaisia tilanne-esimerkkejä kuin edellä kuvattu matikan luennolle yrittäminen), joita varten suunnittelet mahdollisimman hyvän käyttöliittymäratkaisun. Käyttöliittymä piirretään kynällä paperille ja sitä kehitetään mm. ohjaajan parannusehdotusten mukaan, minkä jälkeen paperiprototyyppiä testataan oikeilla käyttäjillä. Lopuksi vähitellen yhä paremmaksi kehittynyttä käyttöliittymäratkaisua demotaan kurssin opettajille.

Kurssin tentti perustuu kurssikirjaan (Alan Cooper: ABOUT FACE), joka vaaditaan luetuksi lukuohjeen mukaisesti sekä Cooperin uudemman kirjan The Inmates Are Running the Asylum lukuun 1 (ks. kurssimateriaali), luento- ja laskarimateriaaliin sekä harjoitustöiden tekemisessä esille tulleisiin asioihin. Luentomoniste tulee saataville TKTL:n monistemyyntiin.

 
   

Päivitetty 26.08.2002 / Sari A. Laakso, email: salaakso@cs.helsinki.fi
Sivun URL: http://www.cs.Helsinki.FI/~salaakso/kl-2002/suorittaminen.html
Näiden WWW-sivujen hallintajärjestelmän kehitti Tero Pekkanen