Käyttöliittymät II   syksy 2002 / Sari A. Laakso

Käytännöt ja aikataulu

Luennot ja kirjallisuus

Harjtyö 1

to 31.10.

(10 p.)

Harjtyö 2

to 14.11.

(10 p.)

Harjtyö 3

ma 2.12.

(10 p.)

Tentti

 

(30 p.)


Tentti (30 p.)

Kurssin tentti: ti 10.12.2002 klo 16-20 Auditorio

Ensimmäinen uusinta: pe 17.1.2003 klo 14-18 Auditorio

Toinen uusinta: pe 21.3.2003 klo 14-18 Auditorio

                                         

Tenttivaatimuksiin sisältyvät luennot ja luentomateriaali, tentittävä kirjallisuus sekä harjoitustyön tekemisessä käsitellyt asiat. Alla on kuvattu täsmällisemmin luentojen ja luentomateriaalin sekä tentittävän kirjallisuuden vaatimukset. Tentin hyväksymisraja on laitoksen käytännön mukaisesti puolet kokonaispisteistä.

 


Luennot ja luentomateriaali

Luentomateriaalin löydät Luennot-sivulta: pdf-muotoiset luentokalvot sekä sivun alareunasta linkit kahteen luentomonisteen osaan. Jos et ole osallistunut kaikille luennoille tai tehnyt kunnollisia muistiinpanoja, lue lisäksi luentomateriaalin yhteydessä mainitut alkuperäislähteet.

 

Tentittävä kirjallisuus

Tentissä edellytetään luetuksi seuraava kirjallisuus, joka on saatavilla kokonaisuutenaan paperimuodossa opiskelijahuoneen A412 kurssimapissa. Kurssimappi sijaitsee opiskelijahuoneen hyllyssä ”kuluvan lukukauden kurssimapit”.

 

Seuraavassa luettelossa on lisätty linkit niihin lähteisiin, jotka ovat saatavilla myös elektronisessa muodossa. Huomaa kuitenkin, että projektimalleja koskevien artikkelien (Boehmin spiraalimalli ja XP) paperiversioissa on etukäteen tehtyjä merkintöjä käyttöliittymäsuunnittelun kannalta kiinnostavista kohdista. Merkinnät on tarkoitettu helpottamaan huomion kohdistamista tarkoituksenmukaisiin kohtiin ja siten helpottamaan lukemista.

 

Suunnittelumallit (design patterns)

Lähtökohdat rakennusarkkitehtuurissa

Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M.,

A Pattern Language.

Oxford University Press, USA, 1977.

-   Entrance Transition, s. 548-552

-   Light on Two Sides of Every Room, s. 746-751

   

Alexander C.,

The Timeless Way of Building.

Oxford University Press, USA, 1979.

-   The Timeless Way, s. 7-12

-   Patterns of Events, s. 66-69

-   Patterns which are Alive, s. 107-112

 

Ohjelmistosuunnittelu

Gamma E., Helm R., Johnson L.J., Vlissides J.,

Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Addison-Wesley, Massachusetts, 1994.

-   What Is a Design Pattern, s. 2-3

-   The Catalog of Design Patterns, s. 8-9

-   Mediator, s. 273-282

-   Strategy, s. 315-319 (loppuosa katkaistu s. 319 pois tarkoituksella)

-   What to Expect from Design Patterns, s. 352-355

 

Web-navigointi

Rossi G., Schwabe D., Lyardet F.,

Improving Web Information Systems with Navigational Patterns.

WWW8 / Computer Networks, 31 (11-16), 1999, s. 1667-1678.

http://www8.org/w8-papers/5b-hypertext-media/improving/improving.html

 

Projektimallit

Huomaa: Vain paperiversioissa (huoneen A412 mapissa) on artikkeleihin etukäteen tehdyt muistiinpanomerkinnät näkyvillä.

Spiraalimalli ja rinnastukset muihin malleihin

Boehm B. W.,

A Spiral Model of Software Development and Enhancement.

IEEE Computer, Vol. 21, No. 5, May 1988, s. 61-72.

http://www.sce.carleton.ca/faculty/ajila/4106-5006/Spiral Model Boehm.pdf

 

Extreme Programming (XP)

Collins C., Miller R.,

XP Distilled.

http://www.rolemodelsoft.com/articles/xpCorner/xpDistilled.htm

 

User Stories.

http://www.extremeprogramming.org/rules/userstories.html

 

 


 

Päivitetty 26.1.2003 / salaakso@cs.helsinki.fi