Helsingin yliopisto - Tietojenkäsittelytieteen laitos

 


 

Junalippuautomaatti

Tutkimusalueet

Käyttöliittymät – tavoitepohjainen käyttöliittymäsuunnittelu (goal-derived UI design)

Asiakas

Karri-Pekka Laakso (Karri-Pekka.Laakso@cs.helsinki.fi)

Ohjaajat

Antti Latva-Koivisto (Antti.Latva-Koivisto@cs.helsinki.fi) ja

Sari A. Laakso (salaakso@cs.helsinki.fi)

Työn aihepiiri

Käyttöliittymät- ja Käyttöliittymät II -kursseilla harjoitellaan erityisesti tavoitepohjaisiin käyttötapauksiin perustuvaa suunnittelua. Käsin piirrettyjen käyttöliittymäesimerkkien lisäksi kursseille tarvittaisiin tietokoneella toimivia prototyyppejä, joiden avulla kurssilaisille voitaisiin demota, miten eri käyttötapauksen valitseminen suunnittelun lähtökohdaksi muuttaa käyttöliittymäratkaisun aivan toisenlaiseksi.

Työn kuvaus

Kurssin opettajat ovat edellisvuosina laatineet käyttötapauksia ja käyttöliittymäluonnoksia, joiden avulla on demottu, miten yksittäisestä käyttötapauksesta johdetaan käyttöliittymäratkaisuja ja miten uusien käyttötapausten integrointi olemassa olevaan ratkaisuun tapahtuu. Junalippuautomaatti on uusi, kevään 2003 kurssille laadittu harjoitustehtävän aihe, jota olisi nyt tarkoitus kehittää monipuolisemmaksi opetusmateriaaliksi.

Tässä työssä kartoitetaan juna-aikatauluihin ja junalippujen ostamiseen liittyviä tavoitepohjaisia käyttötapauksia (goal-based use cases). Selville saaduista käyttötapauksista valitaan käyttöliittymäsuunnittelun kohteiksi kaksi erilaista käyttötapausta (1 ja 2), joille molemmille suunnitellaan (erikseen) mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu. Näiden kahden optimikäyttöliittymän lisäksi suunnitellaan kolmas käyttöliittymäratkaisu (kompromissikäyttöliittymä), jolla on molemmat käyttötapaukset 1 ja 2 voidaan suorittaa mahdollisimman suoraviivaisesti. Vaikka kompromissikäyttöliittymä ei ole täysin optimaalinen kummankaan yksittäisen käyttötapauksen suorittamiseksi, sen kuitenkin pitäisi tukea molempia tapauksia huomattavasti paremmin kuin kuvan 1 nykyjärjestelmä.

Kuva 1. Eräs käyttötapauksia heikosti tukeva nykyjärjestelmä.

Projektin alkupuolella käyttötapauksia kartoitetaan sekä ryhmäläisten omien kokemusten pohjalta että haastattelemalla tai tarkkailemalla mahdollisia kohdekäyttäjiä. Koska käyttötapausten laatimista ei harjoitella kovin paljon Käyttöliittymät-peruskurssilla, ohjaajat antavat projektin alussa neuvoja ja opastusta käyttötapausselvitysten tekemiseen, käyttötapausten kuvaamiseen sekä niiden kategorisointiin.

Käyttötapausselvitysten jälkeen valitaan käyttöliittymäsuunnittelun kohteiksi kaksi erilaista käyttötapausta. Käyttötapauskohtaiset optimikäyttöliittymät (2 kpl) sekä kompromissikäyttöliittymä (1 kpl) toteutetaan demoprotoiksi jollain sopivalla sovelluskehittimellä, esim. Visual Basicilla tai Delphillä. Demoprotojen tulisi näyttää ja toimia täsmälleen oikean ohjelman tavoin – mutta vain demottavien käyttötapausten osalta.

Ryhmä voi jakaa työtä oman harkintansa mukaan. Kaikkien ei välttämättä tarvitse tehdä kaikkia työn vaiheita, vaan eri henkilöt voivat erikoistua eri osa-alueisiin, esimerkiksi käyttötapausselvityksiin, käyttöliittymäsuunnitteluun, paperiprotojen testaukseen simuloimalla tai protojen toteutukseen.

Työn lopputuloksena ovat käyttötapauskuvaukset, kolmen demon käsikirjoitukset ja kolme interaktiivisesti toimivaa käyttöliittymäprototyyppiä. Prototyyppien ei tarvitse toimia virheettömästi muilla kuin valituilla demosekvensseillä.

Toteutusympäristö

Käyttöliittymäspeksit laaditaan PowerPoint-kuvasarjoina. Prototyypit toteutetaan Visual Basicilla tai Delphillä. Jos ryhmä löytää parempia toteutusvaihtoehtoja, se voi valita jonkin muunkin toteutusvälineen.

Erityisvaatimukset

Etusijalla ryhmään ovat Käyttöliittymät-kurssin suorittaneet opiskelijat. Erityisvaatimuksena on kiinnostus oppia lisää tavoitepohjaisiin käyttötapauksiin perustuvaa suunnittelua ja toteutusta.

Immateriaalioikeudet

Projektiryhmän jäseniltä vaaditaan sopimus immateriaalioikeuksien luovuttamisesta. Projektin tuloksena syntyvät prototyypit ja niiden lähdekoodit asetetaan webiin julkisesti kaikkien saataville. Prototyyppejä demotaan mm. Käyttöliittymät- ja Käyttöliittymät II –kursseilla.

 

 


 

Päivitetty 3.4.2003 / salaakso@cs.helsinki.fi