Helsingin yliopisto - Tietojenkäsittelytieteen laitos

 


 

Leffalippupalvelu

 

Tutkimusalueet

Käyttöliittymät

Asiakas

Sari A. Laakso, salaakso@cs.helsinki.fi

Ohjaaja

Joni Salmi, Joni.Salmi@helsinki.fi

Työn aihepiiri

Käyttöliittymät-kurssilla on käytetty leffalippupalvelun suunnittelua esimerkkitapauksena käyttötapauspohjaisesta suunnittelusta. Ensin on määritelty yksi käyttötapaus variaatioineen, minkä jälkeen tämän käyttötapauksen suorittamiseksi on suunniteltu mahdollisimman suoraviivainen käyttöliittymäratkaisu.

Kuvassa 1 on käyttöliittymäluonnos, joka on laadittu käyttötapauksen ”tiettyyn leffaan molemmille henkilöille sopivana ajankohtana” pohjalta. Kuvan 2 käyttöliittymäratkaisu on optimoitu tukemaan elokuvateatterin sisäänkäynnin lähellä aktivoituvaa ”nyt heti tänne katsomaan jotain kiinnostavaa leffaa” -tyyppistä käyttötapausta. Kuvissa 1 ja 2 esitetään vain yksittäiset esimerkkikuvat ko. käyttötapauksen suorittamista vastaavasta kuvasarjasta.

 

Kuva 1. Kuutamolla-elokuvaan suuntaavaa käyttötapausta vastaava käyttöliittymäluonnos (piirros Antti Latva-Koivisto).

 

 

Kuva 2. Elokuvateatterin aulassa aktivoituvaa käyttötapausta vastaava käyttöliittymäluonnos (piirros Antti Latva-Koivisto).

Kurssille tarvittaisiin paperiluonnosten lisäksi tietokoneella toimivia prototyyppejä leffalippupalvelun erilaisista versioista, jotta kurssilaisille voitaisiin demota, miten eri käyttötapauksen valitseminen suunnittelun lähtökohdaksi muuttaa käyttöliittymäratkaisun aivan toisenlaiseksi. Leffalippujärjestelmän eri versioiden tulisi näyttää ja toimia täsmälleen oikean ohjelman tavoin – mutta vain demottavien käyttötapausten osalta.

Työn kuvaus

Kurssin opettajat ovat laatineet edellisvuosina käyttötapauksia ja kuvissa 1 ja 2 näkyviä käyttöliittymäluonnoksia, jotka tukevat kutakin yksittäistä käyttötapausta. Tässä työssä käyttöliittymäluonnoksia pitäisi täsmentää ja lisäksi laatia vastaavanlainen käyttöliittymäratkaisu 1-2 muulle annetulle käyttötapaukselle. Lisäksi työssä laaditaan ns. kompromissiratkaisu, jolla käyttäjä pystyisi suorittamaan 2-3 käyttötapausta. Vaikka kompromissikäyttöliittymä ei ole täysin optimaalinen minkään yksittäisen käyttötapauksen suorittamiseksi, käyttäjän pitäisi pystyä suorittamaan sillä kohtuullisen hyvin kaikki annetut käyttötapaukset.

Osa projektiryhmästä voi aloittaa täydentämällä valmiita käyttöliittymäluonnoksia ja käyttötapauksen suorittamisen kuvasarjoja, minkä jälkeen he voivat laatia demosekvenssin ja ryhtyä toteuttamaan prototyyppejä. Osa voi aloittaa suunnittelemalla käyttöliittymäluonnoksia niihin 1-2 käyttötapaukseen, joihin ei ole etukäteen valmiina käyttöliittymäratkaisuja. Projektin loppupuolella prototyyppejä arvioidaan käyttötapausten simulointiin perustuvilla yksinkertaisilla asiantuntija-arvioilla (expert reviews) ja käytettävyystesteillä (usability tests). Testitulokset raportoidaan kirjallisesti myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

 

Työn lopputuloksena ovat demojen käsikirjoitukset, tietokoneella toimivat käyttöliittymäprototyypit ja testitulosten raportit. Prototyyppien ei tarvitse toimia virheettömästi muilla kuin valituilla demosekvensseillä.

Toteutusympäristö

Prototyypit toteutetaan Visual Basicilla tai Delphillä. Jos ryhmä löytää parempia toteutusvaihtoehtoja, se voi valita jonkin muunkin toteutusvälineen.

Erityisvaatimukset

Esitietovaatimuksena Käyttöliittymät-kurssin suorittaminen. Erityisvaatimuksena kiinnostus oppia tavoitepohjaisiin käyttötapauksiin perustuvaa suunnittelua ja toteutusta.

Immateriaalioikeudet

Projektiryhmän jäseniltä vaaditaan sopimus immateriaalioikeuksien luovuttamisesta. Projektin tuloksena syntyvät prototyypit ja niiden lähdekoodit asetetaan webiin julkisesti kaikkien saataville. Prototyyppejä demotaan mm. Käyttöliittymät- ja Käyttöliittymät II -kursseilla.

 

 


 

Päivitetty 28.10.2002 / salaakso@cs.helsinki.fi