Ilmakehätieteiden osasto
Fysiikan laitos
Helsingin yliopisto


53646 - Rajakerroksen fysiikka I, 5 op

kevät 2011

Kevään 2012 rajakerroskurssin sivu löytyy:
http://blogs.helsinki.fi/rajakerros/53646-rajakerroksen-fysiikka-i-5-op/

Ajankohtaista

Materiaali

Kurssin sivu Oodissa Kurssikuvaus

Luentomonistetta, Rajakerroksen fysiikka I (Hannu Savijärvi ja Timo Vihma), 63 sivua, voi tilata Yliopistopainosta.

(Luentokalvot 2010, Laskarit 2010, Luentokalvot 2008)

Loppukoe / Final exam

Exactum sali D122, ti 3.5.2011, klo 10:00-14
Exactum room D122, Tue 3.5.2011, at 10:00-14

Tenttiin mukaan: laskin. Materiaalia (pruju, muistiinpanot, kirjat tms.) saa ottaa tenttiin mukaan niin paljon kun jaksaa kantaa. Kiellettyä on kuitenkin tietokoneet ja kaikki laitteet joissa on (verkko)yhteys ulkomaailmaan. Myös musiikisoitin on ok, jos (a) siinä ei ole verkkoyhteyttä, ja (b) on absoluuttisen varmaa ettei kuulokkeista vuoda meteliä häiritsemään naapuria (plugikuulokkeet, suljetut kuppikuulokkeet).

Take with you to the exam: a calculator. You can also bring material (notes, books. etc.) as much as you can carry. However, computers and all gadgets with a network connection are forbidden. Also a music player + headphones are ok, if (a) the player has no network connection, and (b) it is absolutely clear that no noise leaks out of the headphones to disturb others (in-ear plugs, or closed cup headphones).

Arvostelu / Grading

Loppukoe 100%, laskarit 20%. Laskarit paikkaavat loppukokeen tulosta, eli saamalla loppukokeesta 80% ja laskareista 20% saa silti kurssista täydet pisteet.

Final exam 100%, in addition exercises max 20%. For example, 80% from the final exam and 20% from exercises will still result for 100% points for the course.

Arvosanat / grades:
<50p: 0
<60p: 1
<70p: 2
<80p: 3
<90p: 4
≥90p: 5

Luennot / Lectures

FT Sampo Smolander (sampo.smolander@helsinki.fi, puh. 191 50586, huone 1D09a, Dynamicum)

14.03. - 18.04.2011, ma ja ti klo 10-12, E205, Physicum

In square backets [] I'll try to put an approximation of which sections in Stull's book cover the material in the Finnish handout and in the lectures. Still in many cases, Stull explains somewhat longer and more detailed than what we actually cover in this course.

14.3. kalvot Monisteen luku 1 [Stull ch. 1]
15.3. kalvot 2.1–2.3 puoleen väliin [3.2.3, 2.3–2.4, 3.5.1]
21.3. kalvot 2.3–2.5 alkua (s. 10 eka kappale) [2.6–2.7, 2.9, 3–3.5, 4–4.2]
22.3. kalvot 2.5–2.6 alkua (s. 11 loppuun) [2.5, 6–6.5]
28.3. kalvot 2.6 - 3.1 + johdattelua dimensionaalianalyysiin (jota ei prujussa) [5–5.6, 7.4–7.4.1, 9–9.3 or just the general idea of dimensional analysis]
29.3. kalvot (kirjoitusvirheet s. 21,22,36 korjattu) 3.2–3.6 [9.7, 7.4.1, 5.7–5.8, 5.10]
4.4. kalvot 3.7–3.8 + johdatus diskreettiin Fourier-muunnokseen (ei prujussa). Luento on aika pitkä.
[Stull gives the dimensionless gradients in 5.8, and then the integrated form for wind in eq. 9.7.5g. But in this lecture we develop the integrated forms for all of: wind (u), temperature (θ) and humidity (q). Internal boundary layer: 14.2.1–14.2.2. Then we talk about the discrete Fourier transform and power spectrum: 8.4, 8.6]
5.4. kalvot 3.9–4 [How to calculate spectra with Mathematica or Matlab (see slides). 6.4.6 (Ekman spiral, Ekman pumping), Ekman-Taylor spiral (not in Stull)]
11.4. kalvot 5.1–5.5 [11 (whole chapter) – 12.5]
12.4. kalvot 6.1–7.3 [7.4–7.4.1 but a bit more details than Stull provides. 14–14.2 (but not 14.1.2 yet)]
18.4. kalvot Viimeinen luento. 7.4–monisteen loppu [Last lecture. 14.1.2, 14.3, 13.4–13.4.3, 13.6. Gaussian plume model for the dispersion of impurities, not in Stull, but google finds these lecture notes]

Harjoitukset / Exercises

B.Sc. Pavel Alekseychik (jarvik@mail.ru)

(Koska assistentti ei ole suomenkielinen, kaikki laskareihin liittyvä hoidetaan englanniksi. Eli kirjoitatte laskarivastaukset englanniksi, ja laskaritilaisuus on englanniksi. Kirjoitan myös lopun tästä kohdasta englanniksi.)

Return your answers to exercises into a box in Dynamicum, opposite of room 1D24b, by previous Monday, 12 o'clock. (If you're travelling, on a field course, or something, contact Pavel and ask for alternative ways (like email) to return the answers.)

(If you've never visited Dynamicum before, it's on the other side of Exactum, go in and right after the main door, find the door to our corridoor on the right.)

Sessions on Tuesdays 12-14, room E205, Physicum

22.3. Problem set 1
29.3. Problem set 2, raw_data_130604.txt
5.4. Problem set 3 Errata: in problem 2 should be Ri<0.25, not Ri<45.
12.4. Problem set 4, raw_data_050606.txt
(the datafile was published late, it's also ok if you used the data from Ex. 2)
19.4. Problem set 5 (Update: Hint added to q5)