University of Helsinki Department of Computer Science
 

Department of Computer Science

Department information

 

58304101 Seminaari: Muistihierarkia-algoritmit (3 op), kevät 2009

Seminaari kokoontuu maanantaisin 12.01.-16.02. ja 09.03.20.04. klo 12-14 salissa C220.

- Aihepiiri

Tietokoneiden muisti muodostaa hierarkian ulottuen nopeasta mutta pienestä (prosessorin rekisterit) isoon mutta hitaaseen (levymuisti). Nopeusero ääriäiden välillä on jopa miljoonakertainen. Suuria tietomääriä käsiteltäessä vain pieni osa datasta mahtuu yhdellä kertaa nopeaan muistiin, mikä tekee monet perinteiset algoritmit käytännössä käyttökelvottomiksi. Tämän seminaarin aiheena ovat algoritmit, jotka toimivat tehokkaasti muistihierarkioissa, ja mahdollistavat siten valtavien tietomassojen tehokkaan käsittelyn.

Seminaarin aihepiiriin kuuluuvat mm.

Lähdemateriaalina käytetään mm. kirjoja

sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita.

- Suorittaminen

Seminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti seminaarin työskentelyyn: työskentelymuotoja ovat tieteelliseen lähdemateriaaliin perehtyminen, raportin kirjoittaminen ja esitelmän pitäminen, toisten osallistujien raporttien lukeminen ja arviointi sekä esitelmien aktiivinen seuraaminen.

Tarkemmat työskentelymuodot julkaistaan myöhemmin.

- Esitiedot

LuK-tutkinnon tulee olla suoritettuna ennen seminaarin alkua. Lisäksi edellytetään kurssi Algoritmien suunnittelu (ja analyysi).
Juha Kärkkäinen
Last modified: Tue Dec 16 16:02:55 EET 2008