Tietojenkäsittelytieteen laitoksen muuttomatka 13.8.2004
Vallila - Kumpula via Kerava

(In English!!)
(Arto Wikla 11.8.2004.)

Juna on täynnä! Mukaan mahtuvat vain jo ilmoittautuneet! Laitoksen ajoissa ilmoittautuneet työntekijät eivät saaneet mitään vahvistusta, mutta ilmoittautumiset ovat kyllä päteviä. TKO-älyn kautta ilmoittautuneet opiskelijat on myös rekisteröity mukaan puheenjohtajan ilmoituksen mukaisesti.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos muuttaa elokuussa 2004 Vallilasta Kumpulan uudelle kampukselle. Merkittävää tapahtumaa juhlistetaan näyttävällä tempauksella: Uusinta tekniikkaa edustava laitos käyttää muuttoonsa vanhaa, mutta vieläkin niin kiehtovaa tekniikkaa, höyryveturin vetämää oikeaa vanhan ajan junaa!

Aikataulu

Ohjeita ja toiveita

Hyvää matkaa!

Muuttomatkan pääsivulle


The Department of Computer Science moves August 13th, 2004
from Vallila to Kumpula via Kerava

The train is full! Only those that have been registered will have room in the train!

The Department of Computer Science in the University of Helsinki moves from Vallila to the new Kumpula campus in August 2004. We will celebrate this significant event in style: An agent for cutting-edge technology, the department will use ancient yet fascinating technology for its move - an old train headed by a steam engine!

Timetable

Some advice and wishes

Have a pleasant journey!

To the Main Page