Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos / 581258-1 Johdatus ohjelmointiin
Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

Ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Huom: Tämä alunperin vuonna 1997 laadittu ja sittemmin vuosien varrella päivitetty oppimateriaali on jäädytetty syksyn 2004 tilaan. Syynä ovat merkittävät ja peruskurssiinkin vaikuttavat muutokset Javan versiossa 1.5. Uudistuva materiaali löytyy alkaen sivulta: http://www.cs.helsinki.fi/u/wikla/Ohjelmointi/Sisalto/. Tervetuloa uudistuville sivuille Javaa oppimaan! Arto Wikla 15.5.2005.

(Muutettu viimeksi 25.11.2004)

Tämä www-kurssimateriaali on käytössä tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseilla Ohjelmoinnin perusteet, 3ov, ja Java-ohjelmointi, 2 ov. Syksystä 1999 alkaen nämä kurssit korvaavat kurssin Johdatus ohjelmointiin. Luvut 1 ja 2 liittyvät kurssiin Ohjelmoinnin perusteet, 3-6 kurssiin Java-ohjelmointi.

Tähän materiaaliin perustuen on julkaistu oppikirja: Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä, 4. painos, OtaDATA 2003. Oppikirjan esimerkit ovat saatavilla yhtenä pakattuna tiedostona.

  1. Johdanto: koneita, ohjelmia, algoritmeja, ... Javaakin
  2. Algoritmien laatimisen alkeet: lausekkeita, lauseita, metodeita..., vähän olioitakin
  3. Algoritmien laatimisen peruskalusto: tiivis yhteenveto
  4. Olioiden maailma: luokat, periytyminen, pakkaus, näkyvyys
  5. Ohjelmointitekniikkaa: tiedostoja ja poikkeuksia
  6. Sovelmista ja graafisesta käyttöliittymästä: esimerkkejä

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0 Sunin tarjoama Javan pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio, 1.5.


Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Suomisivu / Homepage / Music page