Helsingin yliopisto / tietojenkäsittelytieteen osasto / © Arto Wikla 2019

581362 Ohjelmointikielten periaatteet, syksy 2019 (5 op)

Muutettu viimeksi 20.12.2019. Sivu luotu 15.8.2019.

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen syventävien opintojen valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään ohjelmointikielten periaatteisiin ja rakenteisiin, ohjelmointiparadigmoihin ja kielten kehitykseen. Ohjemointikielten toteuteutukseen puututaan vain sikäli kuin se on tarpeen mainittujen aihepiirien ymmärtämiseen – ohjelmointikielten toteuttamisesta on oma kurssinsa. Esitietoina oletetaan perus- ja aineopinojen pakolliset kurssit suoritetuiksi. Osallistujilta edellytetään myös ohjelmointikokemusta ja jonkin yleisen ohjelmointikielen hyvää tuntemusta. Kurssi perustuu teokseen Gabrielli, Martini: Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer 2010. Kurssikirjasta löytyy e-versio Springeriltä. Kurssin kirjallisissa töissä edellytetään kandidaatin tutkielmassa vaadittua esitystyylin ja -tekniikan laatua!.

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite

Luentomateriaalia (intrassa)

Ohjelmointikielten sanastoa

Harjoitukset ja kirjallisten töiden aiheet

Koeasioita ja tuloksia


Hit Counter by Digits
by WebCounter starting 16.8.2019