© Arto Wikla. Oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

582309 Ohjelmointitekniikka (Java), 5 op (3 ov)

(Muutettu viimeksi 10.1.2008)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän valinnainen kurssi.


Muita www-sivujani:
Suomisivu / Homepage / Music page