Helsingin yliopisto / tietojenkäsittelytieteen laitos / © Arto Wikla 2012

582330 Ohjelmointitekniikka (Scala), 4 op

Muutettu viimeksi 12.1.2016 / Sivu luotu 2.1.2012

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään Scala-kielen nykyaikaisiin tekniikoihin.

Kurssilla on aihepiireihin johdattelevia luentoja, jotka eivät mitenkään edes pyri olemaan kattavia: Itsenäisellä työskentelyllä ja harjoittelulla on keskeinen merkitys kurssin sisällön omaksumisessa. Kurssi edellyttää hyvää ohjelmointitaitoa ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Hyvästä Java-taidosta on hyötyä Scalan oppimisessa.