Oppimateriaalin copyright © 2007 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581326-3 Java-ohjelmointi, 4 op (2 ov), kesäkuussa 2007 Avoimessa yliopistossa

(Muutettu viimeksi 4.10.2007)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Laajuus on 4 opintopistettä. Kurssilla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota. Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti suoritettuaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet, 5 op..

Huom: Kurssilla Java-ohjelmointi Javaa on siis jo osattava Ohjelmoinnin perusteet -kurssin laajuudessa!

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite

Kurssimateriaali
Kurssin eteneminen

Harjoitukset
Opintopiirit
Esimerkkiratkaisuja
(Jaakko Saaristo)

Koeasioita: kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...

Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille
Pikaopas tietokoneiden käyttöön tktl:lla
Käyttäjätunnukset

Kuvia harjoitusaktiivisuuden ja koepisteiden riippuvuudesta

Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina

Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus / Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
Javan version 1.5 pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio on sivulla: JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.