Oppimateriaalin copyright © 2006 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581325-0 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (3 ov), touko-kesäkuussa 2006 Avoimessa yliopistossa

(Muutettu viimeksi 9.9.2006)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Sen laajuus on 5 opintopistettä. Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Sisältöä ovat mm. tietokone ja ohjelma, algoritmi ja sen tila, Java, sijoitus ja lausekkeet, tulostus ja syöttö, ehdollisuus, metodit ja niiden parametrit, luokat ja oliot abstraktin tietotyypin toteuttamisessa, taulukot. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista. Ohjelmointikielenä on Java. Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin jälkeen välittömästi kurssin Java-ohjelmointi, 4 op.

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite

Kurssimateriaali
Kurssin eteneminen

Harjoitukset
Opintopiirit
Esimerkkiratkaisuja

Koeasioita: kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...

Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille
Pikaopas tietokoneiden käyttöön tktl:lla
Käyttäjätunnukset

Kuvia harjoitusaktiivisuuden ja koepisteiden riippuvuudesta

Javan asennusohjeita (SDK 1.4.1)
(Ville Leppänen, Turun yliopisto)

Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina

Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
Javan version 1.5 pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio on sivulla: JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Homepage / Suomisivu / Music page