Oppimateriaalin copyright © 2005 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581325-0 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (3 ov) syksyllä 2005

(Muutettu viimeksi 14.2.2006)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Sen laajuus on 5 opintopistettä. Kurssilla opitaan ohjelmoinnin peruskäsitteet. Ohjelmointikielenä on Java. Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin jälkeen välittömästi kurssin Java-ohjelmointi, 4 op.

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite
Course Info in English

Kurssimateriaalia
Terminologiaa

Harjoitukset
Opintopiirit
Exercises in English and Reading List
Study Circles

Koeasioita: kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...

Kuvia harjoitusaktiivisuuden ja koepisteiden riippuvuudesta

Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

Javan asennusohjeita (SDK 1.4.1)
(Ville Leppänen, Turun yliopisto)

Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille

Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
Javan version 1.5 pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio on sivulla: JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Homepage / Suomisivu / Music page