Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos
Copyright © 2005 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

4. Olioiden maailma

(Muutettu viimeksi 23.11.2009)

Luvussa 4 tutustutaan kohtalaisen perusteellisesti Javan oliokalustoon: luokkien ja olioiden luonteeseen, periytymiseen, abstrakteihin luokkiin ja rajapintaluokkiin. Myös ohjelmatiedostojen ryhmittelyn ja hallinnan väline, pakkaus, opitaan.

  1. Käsitteet ja idea
  2. Luokan rakenne
  3. Luokan käyttö
  4. Periytyminen
  5. Rajapintaluokka
  6. Pakkaus
  7. Näkyvyyden säätely

Ulla Meriluodon värigrafiikka "Olioavaruus".
Takaisin pääsisällysluetteloon
Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Suomisivu / Homepage / Music page