Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos / 58131-8 Tietorakenteet / Arto Wikla

58131-8 Tietorakenteet (4 ov)

(Muutettu viimeksi 13.1.2003)

Tietorakenteet on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän pakollinen kurssi. Sen laajuus on 4 opintoviikkoa. Kurssilla tutustustutaan keskumuistitietorakenteisiin ja niiden erilaisiin toteutustapoihin. Algoritmien hyvyyttä harjoitellaan arvioimaan. Ohjelmointikielenä on Java.

Kurssi perustuu joiltakin osin Mark Allen Weissin teokseen: Data Structures and Algorithm Analysis in Java (Addison Wesley Longman, Inc., 1999). Läheskään koko kirjaa ei kurssilla käsitellä. Kun Weissin teosta lainataan, lainauksen yhteydessä mainitaan Weissin tekijänoikeus. Osa materiaalista perustuu syksyllä -94 luennoimani kurssin kalvoihin, jotka silloiset opiskelijat Minna Romppanen, Juha Sievänen, Kalle Toivonen ja Päivi Vesalainen atk-kirjoittivat.


Muita www-sivujani (useimmat englanniksi):
Homepage / Suomisivu / Music page