Pro gradu -palkinto Jouni Tuomiselle semanttisen webin ontologiapalveluiden kehittämisestä

Tietojenkäsittelytieteen Seura on myöntänyt lukuvuoden 2009-2010 ansioikkaimman pro gradu -palkinnon filosofian maisteri Jouni Tuomiselle hänen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle tekemästään Pro gradu -tutkielmasta "Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä". Samalla seura palkitsi kunniamaininnalla Petri Savolan (TKK) työn "Applications of combinatorial algorithms in statistical physics" sekä Matti Tornion (Aalto-yliopisto) työn "Natural gradient for variational bayesian learning".

Jouni Tuomisen työ liittyi kansallisessa FinnONTO-hankkeessa kehitettyyn ontologiapalvelukonseptiin. Ontologiat ovat käsitemalleja, jotka kattavat aihealueen käsitteet. Ontologiat kuvaavat käsitteiden väliset suhteet koneiden ymmärtämässä muodossa.

"Työn keskeisenä tutkimusongelmana oli selvittää, miten sanastojen ja ontologioiden käyttöön liittyvät palvelut voidaan ottaa käyttöön keskitetyn kansallisen verkkopalvelun kautta sekä ihmisille että tietokoneille", kuvailee Jouni Tuominen työtään.

Työhön liittyen on kehitetty kansallinen ONKI-ontologiakirjastopalvelu (http://onki.fi), joka mahdollistaa sisältöjen luokittelun yhtenäisellä, toimialarajat ylittävällä tavalla. "ONKI:lla voi luokitella mitä vain!", toteaa Tuominen innostuneena. "Palvelussa on satoja tuhansia käsitteitä - kuten hevimetalli, kissat ja luonnonsuojelu - ja uusia käsitteitä lisätään jatkuvasti", hän jatkaa.

ONKI-palvelu on avoin ja ilmainen. Sillä on tuhansia käyttäjiä niin julkishallinnosta kuin yrityksistä.

Jouni Tuomisen työ oli poikkeuksellisen tasokas. Työhön liittyi yhdeksän Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksen ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo:ssa kirjoitettua korkeatasoista kansainvälistä julkaisua. Palkinnon saajan oman työn osuus hankkeessa oli merkittävä. Työn ohjaajina toimivat prof. Eero Hyvönen (Aalto ja HY) ja FT Miro Lehtonen (HY).

Palkinto luovutettiin Tietojenkäsittelytieteen päivillä Espoossa 30.-31.5.2011. Pro gradu -palkintoa on jaettu vuodesta 1984. Aiemmin palkinto on myönnetty mm. Linus Torvaldsille ja Tatu Ylöselle.

 

Lisätietoja: http://www.tkts.fi/pro-gradu-palkinto-jouni-tuomiselle-semanttisen-webin-ontologiapalveluiden-kehitt%C3%A4misest%C3%A4

06.06.2011 - 11:48 Marina Kurtén
01.06.2011 - 09:17 Marina Kurtén