130 uutta kandiopiskelijaa, 40 uutta maisteriopiskelijaa

Laitokselle on lukuvuoden alussa saapunut 170 uutta opiskelijaa. Tervetuloa!

Kandidaatintutkinnon aloittavia opiskelijoita on n. 130. He ovat käytännössä kaikki suomalaisia, koska opetuskin on suomeksi. Naisia heistä on neljännes.

Suoraan maisterintutkintoa suorittamaan tuli n. 40 uutta opiskelijaa, jotka puolestaan melkein kaikki ovat ulkomaalaisia. Tämä vastaa hyvin laitoksen tavoitetta lisätä ja kansainvälistää maisteriopiskelijoita. Näistä opiskelijoista naisia on kolmannes. Lisäksi kymmenet laitoksella kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat aloittavat maisterinopintonsa. Tätä lukumäärää ei kuitenkaan tilastoida, koska opinto-oikeus on jo alunperin myönnetty sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon.

(Lisäys 26.9.2011: tänään ilmestyneessä blogikirjoituksessa "Good reputation attracts international Master's students" haastatellaan ulkomaalaisia maisteriopiskelijoitamme ja kerrotaan heistä lisää.)

Vertailun vuoksi: LuK-tutkintoja suoritettiin viime vuonna 126, FM-tutkintoja 55. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä tutkintoja on suoritettu jo 117 ja 51 kappaletta. Kansainvälistä opiskelijarekrytointia maisteriopintoihin laajennettiin huomattavasti viime vuonna, ja se kasvattanee maisterintutkintojen määrää ensi vuodesta lukien.

Toisaalta kansainvälisiin maisteriohjelmiin haetaan jostain syystä lähinnä ulkomailta, vaikka ne ovat yhtälailla kotimaisten opiskelijoiden käytettävissä. Etenkin bioinformatiikan maisteriohjelma tarjoaisi laitoksen opiskelijoille hyvän mahdollisuuden poikkitieteellisiin opintoihin.

Edellä mainittujen tutkinto-opiskelijoiden lisäksi laitokselle saapuu pitkin vuotta useita vaihto-opiskelijoita.

Seuraavassa vielä joitakin tarkempia tilastoja laitoksen opiskelijavalinnasta.

Uusien opiskelijoiden valinta kandidaatin- ja maisterinopintoihin

Päävalinnassa laitokselle haki kandidaatin- ja maisterinopintoihin 676 opiskelijaa. Määrä kasvoi huomattavasti viime vuodesta, jolloin hakijoita oli vähän alle 600. Hakijoista hyväksyttiin 204 ja 136 otti paikan vastaan. Laitoksen kiintiö on 130 opiskelijaa, joten ennakointi onnistui hyvin.

Hakijoista kaksi kolmannesta oli pääkaupunkiseudulta, paikan vastaanottaneista peräti kolme neljästä. Viime kevään ylioppilaita valituista on jostain syystä vain viidennes, kun tiedekunnan kaikkiaan yli puolet.

Kansainväliset haut ja erillisvalinta maisteriopintoihin

Kansainvälisessä haussa laitoksen englanninkielisille maisterilinjoille pyrki 369 ulkomailla alemman tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Heistä hyväksyttiin 32, ja lisäksi 30 hyväksyttiin ehdollisesti puuttuvan tutkinnon tms. vuoksi. Paikan otti vastaan 19 opiskelijaa.

Lisäksi erillisvalinnassa laitoksen maisterilinjoille hyväksyttiin 16 alemman tutkinnon Suomessa suorittanutta opiskelijaa, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Paikan otti vastaan 13 opiskelijaa.

Erillisiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin haki 97 (bioinformatiikka, jossa yhteinen valinta matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa) ja 282 (Cross-Border University, ICT) opiskelijaa. Näistä hyväksyttiin suoraan 8 + 3 ja ehdollisesti 6 + 3. Paikan otti vastaan 6 + 3 opiskelijaa. Valintakiintiöt ovat 15 + 5 opiskelijaa.

 

Valintakiintiöt pysyvät ennallaan vuonna 2012 tiedekuntaneuvoston juuri tekemällä päätöksellä.
 

Toimittaja: Hannu Toivonen
Kuva: Esa Pitkänen

 

26.09.2011 - 12:39 Hannu Toivonen
15.09.2011 - 19:32 Hannu Toivonen