Samu Varjonen väittelee 14.11.2012 aiheesta Turvalliset yhteydet pitkäikäisillä identiteeteillä

FM Samu Varjonen väittelee keskiviikkona 14.11.2012 kello 12 (Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 13 (uusi puoli), 3. kerros) aiheesta "Secure Connectivity With Persistent Identities". Tutkimus kuuluu tietojenkäsittelytieteen alaan ja erityisesti tietoliikenteeseen.

 

Turvalliset yhteydet pitkäikäisillä identiteeteillä

Nykypäivän Internetissä IP-osoite on kuormitettu kahdella eri roolilla. IP toimii päätelaitteen osoitteena, mutta myös usein sen identiteetinä. Tällöin laitteen identiteetti muuttuu laitteen liikkuessa, koska laitteen osoite vaihtuu. Tutkimusyhteisön mielestä paikan ja identiteetin erottaminen on välttämätöntä tulevaisuuden Internetissä. Paikan ja identiteetin erottaminen tuo kuitenkin esiin joukon uusia ongelmia.

Tässä väitöskirjassa keskitytään selvittämään paikan ja identiteetin erottamisen vaikutusta olemassa oleviin verkkoa käyttäviin sovelluksiin, turvaamaan nimien muuntaminen osoitteiksi, helpottamaan pitkäikäisten identiteettien käyttöä pääsyvalvonnassa ja parantamaan yhteyksien mahdollisuuksia selviytyä liikkumisesta usean osoiteperheen ympäristöissä.

Väitöskirjassa ehdotetut menetelmät saavuttavat sekä teoreettisia että käytännön etuja verrattuna aiempiin kirjallisuudessa esitettyihin menetelmiin. Saavutetut tulokset on julkaistu eri osa-alojen foorumeilla.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8341-9.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: (09) 191 51283 tai samu.varjonen@helsinki.fi.

07.11.2012 - 14:44 Pirjo Moen
29.10.2012 - 15:21 Pirjo Moen